Pavel – viziune de perspectivă

Devoțional zilnic

În noaptea următoare. Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „îndrăzneşte. Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma.” Fapte 23:11

Ceea ce îi dădea siguranţă şi curaj lui Pavel în acţiunile sale riscante pentru cauza Evangheliei era sentimentul aprobării şi călăuzirii divine. Secretul reuşitei misiunii sale era foarte mult determinat de acest aspect al vieţii lui spirituale. Din timp în timp, apostolul primea descoperiri de la Dumnezeu care îi confirmau faptul că el continua să se afle în atenţia Sa. Astfel apostolul putea să-şi facă socotelile cu privire la perspectiva imediată şi la cea pe termen lung. În noaptea care a urmat înfăţişării sale înaintea sinedriului, Pavel a primit o descoperire cu privire la planul pe care Dumnezeu îl avea cu el, de a ajunge la Roma. Apostolul ar fi dorit de multă vreme să facă o asemenea călătorie, însă mereu a fost împiedicat, iar proiectata vizită în cetatea de scaun a cezarului era din nou amânată. Pavel nu s-a gândit niciodată că o asemenea călătorie se va face pe cheltuiala statului, iar el urma să fie însoţit de serioase forţe de ordine ale imperiului.

O asemenea descoperire a planului lui Dumnezeu era de cea mai mare valoare pentru a-l susţine în credinţă pe Pavel, prin şirul ameţitor de primejdii şi nedreptăţi prin care avea să treacă până să ajungă la Roma. Odată ce cunoştea ţinta pe termen lung a călătoriei, apostolul avea suficientă lumină pentru a şti să cumpănească detaliile zilnice. Dacă Dumnezeu îi aşezase deja înainte destinaţia, Pavel putea spera că va primi înţelepciune de sus pentru fiecare pas.

Succesul la un pas de tine:

Un plan pe termen lung te poate ajuta să-ţi ordonezi mai bine deciziile zilnice. Când ştii unde vrei să ajungi, ştii mai bine pe unde s-o iei.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit