Pe drumul spre Damasc

Studiu majori 30 iulie 2018

2. Ce s-a întâmplat cu Pavel pe drumul spre Damasc? Ce înseamnă cuvintele lui Isus redate în versetul 5 din următorul pasaj?

Faptele 9:3-9
3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.
4. El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”
5. „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”
6. Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”
7. Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.
8.Saul s-a sculat de la pământ; şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc.
9. Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.

Faptele 26:14
Am căzut cu toţii la pământ; şi eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş.”

Când Pavel şi însoţitorii lui s-au apropiat de Damasc, s-a întâmplat un lucru neaşteptat: pe la amiază, s-a văzut strălucind în jurul lui o lumină puternică din cer şi s-a auzit un glas care i-a vorbit. Nu a fost o viziune aşa cum aveau profeţii, ci o manifestare divină care îl viza aproape exclusiv pe Pavel. Însoţitorii lui au văzut lumina, însă doar el a orbit; au auzit glasul şi ei, dar numai el a înţeles cuvintele. Lumina era slava divină a lui Isus cel înviat, care i S-a arătat lui Pavel personal (Faptele 22:14). În 1 Corinteni 9:1; 15:8, Pavel afirmă că L-a văzut pe Isus, fapt care îl plasa pe aceeaşi treaptă cu cei doisprezece, ca martor al învierii Sale şi ca apostol autorizat al Său.

Pavel a fost marcat de dialogul avut cu Isus chiar mai mult decât de lumină. Înainte de acest eveniment, era absolut convins că, nimicindu-i pe urmaşii lui Isus din Nazaret, făcea lucrarea lui Dumnezeu de curăţare a iudaismului de o erezie periculoasă şi îngrozitoare. Acum a aflat cu consternare că Isus era viu într-adevăr şi că El Se identifica personal cu toţi cei prigoniţi de Saul.

Isus a folosit se pare o zicală de origine grecească, cunoscută lui Pavel: „Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş” (Faptele 26:14). Este imaginea în care o vită înjugată nu merge în direcţia arătată de vergeaua cu care o mână stăpânul şi se împunge în vârful ascuţit al acesteia. Împotrivindu-se, nu face decât să sufere.

Zicala aceasta face probabil referire la frământarea din mintea lui Pavel – numită de Biblie lucrarea Duhului Sfânt (Ioan 16:8-11) – fiindcă nu mai putea reveni asupra deciziei luate în cazul lui Ştefan. „Saul avusese o parte importantă în judecarea şi osândirea lui Ştefan, iar izbitoarele dovezi ale prezenţei lui Dumnezeu lângă martir l-au făcut pe Saul să se îndoiască de dreptatea cauzei pe care o susţinuse împotriva urmaşilor lui Isus. Mintea îi era profund frământată. În nedumerirea sa, el a cerut sfat de la aceia în a căror înţelepciune şi judecată avea deplină încredere. În cele din urmă, argumentele preoţilor şi ale mai-marilor poporului l-au convins că Ştefan era un hulitor de Dumnezeu, că Hristos, cel pe care Îl predica ucenicul martir, fusese un înşelător şi că aceia care se găseau în slujbele sfinte aveau desigur dreptate.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 83

Post-ul Pe drumul spre Damasc apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro