Petru – formula completă

Devoțional zilnic

„Pocăiţi-vă” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Fapte 2;38

În ziua revărsării Duhului Sfânt, mulţimea care asculta predica lui Petru, tradusă în toate limbile posibile, a fost atât de mişcată de Cuvânt, încât şi-a pus întrebări serioase în legătură cu ce era de făcut. Aproape trei mii de suflete s-au adăugat în ziua aceea grupului de urmaşi ai lui Hristos.

Răspunzând căutărilor celor interesaţi de mântuire, apostolul Petru a făcut o recomandare semnificativă. În acea formulă se cuprindea un ciclu complet de creştere a bisericii.

Pocăinţa, botezul spre iertarea păcatelor şi învestitura cu Duhul Sfânt erau cele trei recomandări de bază. Fiecare etapă este o combinaţie de responsabilitate personală şi intervenţie divină explicită.

Pocăinţa este un act de schimbare a inimii, a mentalităţilor şi a comportamentului. Omul răspunde intervenţiei divine, care, atingând inima, o face sensibilă faţă de adevăr şi conştientă de propria neputinţă. Atunci când omul îşi predă viaţa lui Dumnezeu, El va produce schimbarea înnoitoare necesară.

Când realitatea vieţii celei noi începe să se înfiripeze în suflet, este deja pregătit terenul pentru recunoaşterea publică a acestui fapt. Botezul prin scufundare este confirmarea împăcării cu Dumnezeu şi a iertării păcatelor mărturisite şi părăsite. Actul botezului este în acelaşi timp şi momentul de învestitură, când Duhul Sfânt consfinţeşte hotărârea omului de a intra în biserică şi a purta răspunderi pentru binele şi prosperitatea cauzei adevărului. Fiecare nou botezat este învrednicit să mărturisească Evanghelia altora.

Succesul la un pas de tine:

Formula lansată de Petru este perfect valabilă şi astăzi. Evanghelia are nevoie urgentă de noi susţinători umpluţi cu Duhul Sfânt. Poţi fi unul dintre ei!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit