Devoțional zilnice

Plătindu-ne datoria

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. – Romani 6:23

Primul preşedinte american George Washington a spus într-o ocazie: „Este mai bine să nu te scuzi deloc decât să dai o explicaţie proastă.” Dacă ar mai fi trăit în 2010, ar fi avut ocazia să-şi urmeze sfatul. Pe 5 octombrie 1789, George Washington a împrumutat din Biblioteca New York Society cartea Legea Naţiunii (traducerea în engleză din 1760), de Emer de Vattel. Zece ani mai târziu a murit fără să mai fi returnat cartea. Pe 16 aprilie 2010, un arhivist al bibliotecii a confirmat că acea carte încă lipsea.

După ce au auzit despre cartea nereturnată, angajaţii Patrimoniului „George Washington” Mount Vermon au căutat imediat o altă copie a aceleiaşi ediţii, pe care au găsit-o online la preţul de 12 000 de dolari. Au cumpărat cartea şi au returnat-o ceremonios Bibliotecii New York Society, pe data de 19 mai 2010. Adăugând inflaţia, amenda cumulată de-a lungul celor 221 de ani ar fi ajuns la 300 000 de dolari. La ceremonie, Charles Berry, preşedintele consiliului de administraţie, a declarat: „Prin prezenta îl absolv pe George Washington şi pe reprezentanţii acestuia de orice penalităţi pentru depăşirea termenului.

Ca fiinţe umane căzute, cu toţii avem imensa datorie a păcatului, de care trebuie să se ocupe cineva. Plata este moartea (Rom. 6:23), pentru că „fără vărsare de sânge nu este iertare” de păcat (Evrei 9:22). „Morţi în greşelile şi păcatele noastre” (Efes. 2:1), noi nu am putea niciodată să ne rezolvăm propriile datorii. Dar, prin uimitorul Său har şi iubire, Isus Hristos a plătit preţul la cruce în locul nostru, aşa încât să putem fi iertaţi de păcatele noastre. După cum scrie şi apostolul Pavel: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efes. 2:8)

La fel ca şi în cazul lui George Washington, tot altcineva a plătit şi datoria noastră, dar în comparaţie cu Washington, care era deja mort şi nu mai putea participa la procesul de returnare a cărţii, noi trebuie să decidem dacă acceptăm sau respingem asigurarea lui Dumnezeu pentru noi. Apelul lui Dumnezeu pentru noi astăzi este: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Isaia 55:6). De ce să nu-I oferi chiar acum într-o rugăciune un cuvânt fie de acceptare, fie de confirmare a unei acceptări anterioare a îndurătoarei plăţi pentru păcatul tău?