Prea multe sunt în joc pentru a șovăi

Devoțional zilnice 23 iulie 2018

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. (Iacov 1:6)

Unii oameni nu au deloc tărie de caracter. Ei sunt ca o bilă de chit căreia îi poate fi dată orice formă posibilă. (…) Slăbiciunea, nehotărârea şi ineficienţa aceasta trebuie biruite. Există în caracterul creştin adevărat o fermitate ce nu poate fi modelată sau supusă de împrejurări adverse. Oamenii trebuie să aibă coloană morală, o integritate care nu se lasă flatată, mituită sau înspăimântată. (Mărturii, vol. 5, p. 297)

Avem un vrăjmaş puternic. (…) Când oamenii i se predau ca robi, Satana nu manifestă faţă de ei vrăjmăşia pe care le-o arată celor care poartă numele lui Hristos şi care se consacră slujirii lui Dumnezeu. Pe aceştia îi urăşte de moarte. Ştie că-L întristează pe Isus când îi aduce sub puterea înşelăciunilor sale, când îi răneşte, când le slăbeşte credinţa. (…) Satana le va îngădui să se odihnească puţin celor legaţi de carul lui ca sclavi, căci ei sunt captivii lui de bunăvoie; dar, când solia milei ajunge la ei şi când ei caută să scape de sub puterea sa ca să-L urmeze pe adevăratul Păstor, vrăjmăşia sa este trezită. (…) Conflictul dintre suflet şi Satana apare atunci când captivul începe să se smulgă din lanţ şi când tânjeşte după libertate. (…)

Aceia care doresc într-adevăr să fie învăţaţi de Dumnezeu şi să meargă pe calea Sa au făgăduinţa sigură că, dacă simt că le lipseşte înţelepciunea şi o cer de la Dumnezeu, El le-o va da cu mână largă şi fără mustrare. Apostolul spune: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.” (…) Crede, crede că Dumnezeu va face exact ce a făgăduit! Continuă să-ţi înalţi rugăciunile şi veghează, lucrează şi aşteaptă! Luptă-te lupta cea bună a credinţei! (Youth’s Instructor, 10 mai 1894)

Atâta vreme cât ne lăsăm purtaţi de curentul lumii, nu avem nevoie nici de pânze, nici de rame. Numai atunci când ne întoarcem împotriva curentului începe munca noastră. (Mărturii, vol. 6, p. 129)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro