Pregătirea pentru ceruri

Devoțional zilnic

Şi i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine. (Zaharia 3:5)

Pe măsură ce ne apropiem de pericolele zilelor din urmă, ispitele vrăjmașului devin tot mai puternice și mai hotărâte. Satana a coborât cu mare putere, pentru că știe că timpul lui este scurt, și lucrează cu „toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării”. Avertizarea ajunge la noi prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru că, dacă i-ar fi cu putință, el i-ar înșela chiar și pe cei aleși.

Evenimente deosebite vor avea loc curând în lume. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul încercării va veni curând asupra poporului lui Dumnezeu. Apoi va veni acel decret care va interzice celor ce păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă, și ei vor fi amenințați cu pedeapsa și chiar cu moartea dacă nu vor ține ca Sabat ziua întâi a săptămânii. (…)

În timpul de strâmtorare, Satana îi va stârni pe cei nelegiuiți și ei îi vor înconjura pe cei din poporul lui Dumnezeu pentru a-i distruge. Însă el nu știe că în dreptul numelor lor, în cărțile din ceruri, a fost scris „iertat”. El nu știe că s-a dat porunca: „Dezbrăcați-i de hainele lor murdare” și „îmbrăcați-i cu haine albe” și „puneți-le o mitră curată pe cap”.

În timp ce vorbim despre nevoia de a ne despărți de păcat, să nu uităm că Domnul Hristos a venit în această lume pentru a-i mântui pe păcătoși și că „el poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.” Este privilegiul nostru de a crede că El ne poate curăța de orice pată sau urmă de păcat. Noi nu trebuie să limităm puterea Sfântului lui Israel. El dorește ca noi să venim la El chiar așa cum suntem, păcătoși și întinați. Sângele Lui își face lucrarea în mod eficient. Eu vă rog fierbinte să nu mai întristați pe Duhul Său continuând a mai păcătui. Dacă veți cădea în ispită, nu vă descurajați. Această făgăduință ajunge de-a lungul timpului până la noi: „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit.” Ar fi suficientă și numai această făgăduință pentru ca de pe buzele muritorilor să se înalțe continuu o cântare de recunoștință. Să adunăm, așadar, aceste prețioase nestemate ale făgăduinței, iar când Satana ne acuză de marea noastră păcătoșenie și ne ispitește să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu de a ne mântui, să repetăm cuvintele Domnului Hristos: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” – Review and Herald, 19 noiembrie 1908

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit