Prima lege duminicală

DEVOTIONAL EXPLO 7 martie 2018

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea. – Daniel 7:25

Dacă Biblia vorbeşte despre păzirea Sabatului zilei a şaptea (Exod. 20:8-11; Evr. 4:4-11), de ce atât de mulţi creştini păzesc duminica?

Cel mai des întâlnit răspuns la această întrebare este că Isus a înviat din morţi într-o zi de duminică şi, din acest motiv, această zi a devenit noua zi de închinare. Indiferent cât de populară şi atractivă ar părea această teorie, ea nu este susţinută nici de Noul Testament, nici de surse istorice de încredere. În Noul Testament citim mai târziu câteva schimbări care au avut loc în decursul istoriei.

Cartea Daniel vorbeşte de fapt de o putere cumplită care va „arunca la pământ adevărul” (8:12) şi va „schimba vremurile şi legea” (7:25). Hristos vorbea despre această „urâciune a pustiirii” cu referire la viitor (Matei 24:15). Incontestabil, această predicţie a fost împlinită în era postapostolică, atunci când creştinismul a acceptat multe crezuri şi ritualuri păgâne, inclusiv închinarea în ziua duminicii.

Procesul de transformare a duminicii în ziua de închinare a creştinilor a fost în mare parte stimulat de prima lege duminicală oficială, promulgată de împăratul Constantin în 7 martie 321 d.Hr. Legea spunea astfel: „În venerabila zi a Soarelui, magistraţii şi poporul ce locuiesc în oraşe să se odihnească şi toate atelierele să fie închise. La ţară, totuşi, persoanele angajate în agricultură să continue liber şi legal îndeletnicirile lor” (Cod. Just. 3.12.3). Această decizie civilă a fost urmată la scurt timp de o secvenţă de legi ecleziastice care impuneau păzirea duminicii şi toţi cei care nu ascultau de aceste legi erau declaraţi eretici.

Vremurile s-au schimbat, dar nici învierea lui Isus într-o zi de duminică şi nici toate legile duminicale la un loc nu au făcut din această zi noua „zi a Domnului”, aşa cum susţin mulţi. Sabatul zilei a şaptea rămâne ca o zi sfântă şi astăzi la fel ca atunci când Dumnezeu l-a instituit, la sfârşitul săptămânii creaţiunii (Gen. 3:2-3) şi când El l-a proclamat pe Sinai ca parte a celor Zece Porunci (Exod 20:8-11). Să păzim această zi sfântă!

Articolul Prima lege duminicală apare prima dată în Devoționale.ro.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro