Principiile Lui trebuie să fie principiile noastre

Devoțional zilnice 17 mai 2018

Pentru că Eu v-am dat o pildă ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. (Ioan 13:15)

Ne doare să vedem în generaţia aceasta că tinerii şi copiii privesc la ei înşişi, considerându-se prea avansaţi ca să se mai supună controlului părinţilor lor. (…) Ei par să îşi imagineze că a se supune autorităţii părinteşti ar fi o dovadă de slăbiciune, o sacrificare a independenţei care li se cuvine. (…) Dar în loc să fie capabili să se conducă singuri, sunt nehotărâţi şi ezitanţi. Puterile lor morale sunt slabe, iar puterea spirituală este puţină. Motivul pentru care sunt atât de slabi şi uşor de dus în ispită este faptul că nu imită viaţa lui Hristos. (…)

În loc să păşească pe urmele paşilor Răscumpărătorului divin, ei sunt plini de mândrie şi au o părere foarte bună despre ei înşişi. Se preocupă şi urmează înclinaţiile minţii lor neconsacrate. (Youth’s Instructor, 14 iulie 1892)

La un moment dat, El (Hristos) a făcut deosebire între bine şi rău şi a aşezat păcatul în lumina poruncilor lui Dumnezeu, ţinând sus legea ca o oglindă care reflectă lumină asupra răului. Această ascuţită discriminare între bine şi rău a fost ceea ce i-a provocat adesea la mânie pe fraţii lui Hristos. Cu toate acestea, apelurile şi rugăminţile Lui stăruitoare şi durerea exprimată pe faţa Sa descopereau o iubire atât de sensibilă şi de arzătoare pentru ei, încât aceştia s-au ruşinat că L-au ispitit să se abată de la simţul Său strict al dreptăţii şi loialităţii. (Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898)

Dumnezeu doreşte să aibă un popor plin de râvnă pentru fapte bune, care să rămână statornic în mijlocul imoralităţii acestui veac degenerat. Va exista un popor care se va ţine cu atâta hotărâre de puterea divină, încât va fi asigurat împotriva oricărei ispite. Este posibil ca ştirile nelegiuite, din publicaţiile şi din reclamele atrăgătoare care le cad în mână, să caute să se adreseze simţurilor lor şi să le corupă mintea; totuşi ei vor rămâne într-o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu şi cu îngerii, încât va fi ca şi când nu ar vedea şi nu ar auzi nimic. (…) Tinerii pot avea principii atât de ferme, încât nici măcar cele mai puternice ispite ale lui Satana nu-i vor abate de la loialitatea lor. (Mărturii, vol. 3, p. 472)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro