Prognoza meteo

Devoțional zilnic 3 aprilie 2018

El a mai zis noroadelor: „Când vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi: «Vine ploaia.» Şi aşa se întâmplă. Şi când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: «Are să fie zăduf.» Şi aşa se întâmplă. Făţarnicilor, faţa pământului şi a cerului ştiţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o deosebiţi?”– Luca 12:54-56

Pe vremea lui Isus, stabilirea temperaturii şi prognoza meteo se baza în mare parte pe studierea norilor şi a vântului. Mai multe tehnici meteorologice noi au făcut ca prognoza meteo globală să fie mai precisă şi de încredere. De exemplu, pe 3 aprilie 1995, un satelit de orbită joasă a pământului (MicroLab1), care avea pe el un transmiţător GPS de dimensiunea unui laptop, a fost lansat pe orbita circulară la o altitudine de aproximativ 750 km. Astfel, straturile atmosferice puteau fi sondate prin unde radio, stabilind temperatura, presiunea şi date privind vaporii de apă. Ground-Based GPS Meteorology (GPS-Met) monitorizează vaporii de apă din atmosfera joasă, deoarece vaporii de apă poartă cu ei umezeala şi căldura latentă din atmosferă.

În Luca 12:54-56, Isus a acuzat mulţimile că preziceau cu acurateţe vremea şi temperatura, dar ignorau semnificaţia „timpului prezent”. Când Isus Şi-a întrebat ucenicii cine spuneau oamenii că este El, ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, Ieremia sau unul din proroci” (Matei 16:14). Cu alte cuvinte, oamenii nu îşi dădeau seama că, prin Isus Hristos, venise era mesianică şi ignorau chiar natura Împărăţiei Sale (Ioan 18:36).

Tot aşa, generaţia noastră are sisteme meteorologice sofisticate, dar nu discerne semnele timpurilor noastre. Unii batjocoritori spun: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” (2 Petru 3:4). Dar este posibil ca şi în mijlocul nostru să găsim nişte adventişti „amfibii ectotermici”? Ca „ectotermici” (cu sânge rece), aceştia nu au o percepţie clară asupra temperaturii şi, ca „amfibii”, ei încearcă să se bucure în acelaşi timp şi de lume, şi de biserică.

Ne apropiem rapid de sezonul furtunos al timpului sfârşitului şi curând Hristos va apărea pe norii cerului. Fie ca Domnul să ne deschidă ochii să vedem semnele timpului şi zilele solemne în care trăim!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro