Puțină vreme

Devoțional zilnic 14 mai 2019

Vai de voi, pământ și mare! Căci Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. (Apocalipsa 12:12)

Ascultă varianta audio aici.

Domnul Isus Hristos constituie singurul refugiu în aceste vremuri atât de primejdioase. Satana lucrează în secret și la întuneric. Cu vicleșug, el îi îndepărtează pe urmașii lui Hristos de la cruce și îi împinge spre o viață destrăbălată și plină de nelegiuiri.

Satana se opune oricărui lucru care întărește cauza lui Hristos și îi slăbește lui puterea… El nu are odihnă nicio clipă când vede că cel neprihănit are trecere. El are legiuni întregi de îngeri răi, pe care îi trimite în toate locurile în care lumina din ceruri strălucește asupra oamenilor. Aici își pune agenții să staționeze pentru a acapara pe orice bărbat, femeie sau copil care nu se află în stare de veghe, și îi preia în serviciul său. (…)

Dumnezeu dorește ca lucrarea Sa să fie făcută în mod inteligent, nu la întâmplare. El vrea ca aceasta să fie făcută cu credință și cea mai mare atenție, ca să-Și poată pune asupra acesteia semnul aprobării Sale. Pe cei care Îl iubesc și umblă cu teamă și umilință înaintea Sa, El îi va binecuvânta, îi va călăuzi și îi va uni cu cerul. Dacă lucrătorii se bizuie pe El, le va da înțelepciune și le va îndrepta slăbiciunile, astfel ca ei să poată face în mod desăvârșit lucrarea Domnului.

Doar faptele noastre bune nu ne vor mântui, însă nici nu putem fi mântuiți fără a face fapte bune. Și după ce am făcut tot ce am putut, va trebui să spunem în numele și puterea lui Isus: „Suntem niște robi netrebnici.” Noi nu trebuie să gândim că am făcut sacrificii mari și că ar trebui să primim o mare răsplată pentru slabele noastre servicii.

Trebuie să ne punem armura și să ne pregătim pentru a rezista tuturor atacurilor lui Satana. Răutatea și cruzimea lui nu sunt suficient conștientizate. Când vede că planul i-a fost zădărnicit într-un punct, el adoptă noi tactici pe un alt teren și încearcă din nou, făcând minuni pentru a-i amăgi și distruge pe oameni. (…)

Domnul Hristos cere totul. Nimic nu trebuie reținut. El ne-a răscumpărat cu un preț infinit și El ne cere ca tot ce avem să-I oferim Lui ca un dar de bunăvoie. Dacă vom consacra Lui pe deplin inima și viața noastră, credința va lua locul îndoielilor, iar încrederea va lua locul suspiciunii și al necredinței. – Signs of the Times, 20 aprilie 1876

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro