Rânduielile

Devoțional zilnic 13 iunie 2019

Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu. (Ioan 13:15)

Pentru versiunea video, click aici.

Simbolurile Casei Domnului sunt simple și clar de înțeles, iar adevărurile reprezentate de acestea sunt de cea mai profundă semnificație pentru noi. Instituind serviciul sacramental ca să ia locul Paștelui, Domnul Hristos a lăsat bisericii Sale un memorial al marelui Său sacrificiu pentru păcătoși. „Faceți lucrul acesta”, a spus El, „în amintirea Mea”. Acesta constituia punctul de trecere între două sisteme organizatorice și cele două mari sărbători ale acestora. Una avea să se încheie pentru totdeauna, iar cealaltă, pe care El tocmai o stabilise, avea să-i ia locul și să continue de-a lungul vremurilor, ca memorial al morții Sale.

Împreună cu ceilalți ucenici, Iuda s-a împărtășit de pâinea și vinul care simbolizau trupul și sângele Domnului Hristos. Aceasta avea să fie ultima dată când Iuda era prezent între cei doisprezece; însă, ca să se împlinească Scriptura, el a plecat de la masa sacramentală, ultimul dar al lui Hristos pentru ucenicii Săi, pentru a-și duce la bun sfârșit lucrarea sa de trădare.

Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie conștienți că Dumnezeu este prezent, este atât de aproape cu fiecare ocazie sacră de acest fel, la serviciul de spălare a picioarelor.

Obiectivul acestui serviciu este de a ne readuce aminte umilința Domnului nostru și lecțiile pe care le-a dat El spălând picioarele ucenicilor Săi. Există în noi tendința de a ne socoti mai presus de frații și surorile noastre, de a lucra pentru noi înșine, de a ne sluji nouă înșine, de a căuta locurile cele mai înalte; și, adesea apar, pe seama unor lucruri banale, presupuneri rele și resentimente. Această rânduială ce precede Cina Domnului trebuie să dea la o parte toate aceste neînțelegeri, să ne scoată din egoismul nostru, să ne coboare de pe picioroangele înălțării de sine la umilința spiritului, care să ne conducă la a ne spăla picioarele unii altora.

Rânduiala spălării picioarelor a fost special stabilită de Domnul Hristos și cu aceste ocazii, Duhul Sfânt este prezent pentru a fi martor și a pune sigiliul Său pe rânduiala Lui. El este prezent acolo pentru a convinge și pentru a înmuia inima. El îi adună pe credincioși laolaltă și îi face una în spirit. El îi face să simtă că Domnul Hristos este cu adevărat prezent ca să îndepărteze gunoiul care s-a acumulat pentru a despărți inimile copiilor lui Dumnezeu de El. – Review and Herald, 22 iunie 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro