Răspândind lumină

Devoțional femei 19 ianuarie 2018

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. – Matei 5:14-15

Întuneric înseamnă absenţa luminii. Când lumina străluceşte, întunericul dispare în mod natural. De fapt, fără lumină nu există viaţă. Răspândind lumină, noi ajutăm viaţa să se dezvolte într-o manieră mai exuberantă.

O realizare majoră în încercarea de a aduce iluminatul electric în casele noastre a avut loc pe 19 ianuarie 1883, în Roselle, New Jersey. După mai multe invenţii şi experimente, primul sistem de iluminare electric al lui Thomas Edison, care folosea linii aeriene, a început să funcţioneze. Prin aceasta se dovedea că o comunitate întreagă putea fi iluminată cu electricitate care provenea de la o centrală generatoare comună. Astăzi, nenumărate oraşe, sate şi case de pe întreg pământul folosesc sisteme de iluminare electrică.

La fel de importantă ca lumina fizică pentru viaţa fizică este şi lumina care străluceşte din Cuvântul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră spirituală. Biblia ne asigură că „Dumnezeu este lumină” (1 Ioan 1:5) şi „Tatăl luminii” (Iac. 1:17). Tot aşa Hristos, care a venit pentru a-L descoperi pe Tatăl, nu a spus doar că este „Lumina lumii”, ci a mai spus şi că „cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). Şi pentru că Hristos şi învăţăturile Sale nu pot fi despărţite, putem afirma că ambele sunt lumina care ar trebui să lumineze lumea. În cartea Psalmii (119:105) spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

Afirmând că şi noi suntem „lumina lumii” (Matei 5:14), Hristos nu spune că noi ar trebui să răspândim altora lumina noastră. Noi doar trebuie să reflectăm lumina Sa, lumina din Cuvântul Său tuturor celor din jurul nostru şi de pe întreg pământul. Acest lucru nu ar trebui folosit niciodată pentru a ne aduce slavă nouă înşine, ci ca un mijloc puternic de a-i conduce pe oameni să dea slavă lui Dumnezeu. Hristos a spus: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16).

Aşa cum Thomas Edison a conceput un sistem electric de iluminare, care a adus lumină în casele noastre, la fel şi noi să ducem lumina lui Dumnezeu în casele celor care pier în această lume cuprinsă de întuneric. Împreună putem ilumina lumea!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro