Remediu pentru sărăcia sufletului

Devoțional zilnic 23 iunie 2019

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor! (Matei 5:3)

Urmărește versiunea video aici.

Aceste cuvinte pline de mângâiere ale Domnului Hristos nu sunt adresate celor mândri, celor trufași și plini de sine, ci celor care își dau seama de propria slăbiciune și păcătoșenie. Cei care plâng, cei blânzi, cei care se simt nevrednici de favoarea lui Dumnezeu și cei care flămânzesc și însetează după neprihănire sunt cu toții incluși în această categorie a celor „săraci în duh”.

Cei săraci în duh își simt sărăcia și nevoia lor după harul lui Hristos. Ei își dau seama că știu doar puțin despre Dumnezeu și marea Sa iubire și că au nevoie de lumină pentru a putea cunoaște și ține calea Domnului. Ei nu îndrăznesc să facă față ispitei în propria lor tărie, căci sunt conștienți că nu au forța morală necesară pentru a se împotrivi celui rău. Ei nu privesc cu plăcere la viața lor din trecut și nu au decât puțină încredere în viitor, căci inima lor este bolnavă. Însă unora ca aceștia, Domnul Hristos le spune: „Ferice de cei săraci în duh.” Domnul Hristos știa că cei care își simt sărăcia pot fi făcuți bogați.

Ce privilegii mari sunt la îndemâna acelora care simt sărăcia sufletului lor și se supun voinței lui Dumnezeu! Remediul pentru sărăcia sufletului poate fi găsit doar în Hristos. Când inima este sfințită prin har, când creștinii au gândul lui Hristos, de fapt au dragostea lui Hristos, care constituie o bogăție spirituală mai prețioasă decât aurul din Ofir. Însă înainte de a exista o dorință intensă după bogăția din Hristos, care este disponibilă tuturor acelora care își simt sărăcia, trebuie să existe un simțământ al nevoii. Când inima este plină de înfumurare și este preocupată numai de lucrurile superficiale ale acestui pământ, Domnul Isus mustră și pedepsește, astfel ca oamenii să își dea seama de adevărata lor stare.

Poți veni la Domnul Isus prin credință și fără întârziere. Darul Lui este bogat și fără plată, iubirea Lui este îmbelșugată și El îți va da har să poți purta jugul Său și sarcina Lui cu voioșie. Poți face apel la dreptul tău la binecuvântarea Lui în virtutea făgăduinței făcute de El. Poți intra în Împărăția Sa, care este plină de harul Său, de iubirea Sa, de neprihănirea Sa, de pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă ai simțământul că te afli în cea mai mare nevoie, El îți poate oferi toată plinătatea Sa, căci Domnul Hristos spune: „Nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” Domnul Isus te cheamă să vii. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!” – Signs of the Times, 1 august 1895

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro