Rugăciune fierbinte

Devoțional zilnice 4 ianuarie 2019

Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit! (Iacov 5:16)

Domnul Isus este astăzi Mântuitorul nostru. El mijlocește pentru noi în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc și ne iartă păcatele. Este o diferență totală din punct de vedere spiritual între a ne baza pe Dumnezeu fără nicio ezitare, ca pe o temelie sigură, și a căuta neprihănirea în noi înșine înainte de a veni înaintea Lui.

Domnul ne iubește și ne suportă chiar când noi suntem nerecunoscători față de El, când uităm îndurarea Lui față de noi și, din răutate, nu credem în El… Să facem o schimbare totală. Să cultivăm planta cea prețioasă a iubirii și să ne găsim plăcerea în a ne ajuta unii pe alții. (…)

Sunt făgăduințe atât de valoroase pentru noi în Cuvântul lui Dumnezeu. Planul de mântuire este amplu. Măsurile luate pentru noi nu sunt limitate. Nu suntem obligați să credem dovezi de acum un an sau o lună, ci avem astăzi asigurarea că Domnul Isus trăiește și mijlocește pentru noi. (…)

Dacă vrem să-i revigorăm pe alții, trebuie ca noi înșine să bem din Izvorul care nu seacă niciodată. Este privilegiul nostru să cunoaștem Sursa tăriei noastre, să ne prindem de brațul lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem viață și energie spirituală, trebuie să avem comuniune cu Dumnezeu. Putem vorbi cu El despre nevoile noastre reale; și cererile noastre sincere vor arăta că suntem conștienți de nevoile noastre și vom face ceea ce ne stă în putință ca rugăciunile noastre să primească răspuns. Trebuie să ascultăm îndemnul apostolului Pavel: „Deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina (Efeseni 5:14).

Martin Luther a fost un bărbat al rugăciunii. El lucra și se ruga convins fiind că ceva trebuie făcut… După ce se ruga, avea curajul de a trece la acțiune, bazându-se pe făgăduințele lui Dumnezeu; și, prin ajutor divin, a fost în stare să zguduie marea putere a Romei, astfel că în fiecare țară temeliile bisericii au fost clătinate.

Spiritul lui Dumnezeu cooperează cu lucrătorul umil în care locuiește Hristos și care are comuniune cu El. Rugați-vă… Când sunteți deznădăjduiți, nu spuneți altora; nu dați drumul în afară la ceea ce este obscur, ca să nu umbriți calea altora, ci spuneți-I lui Isus. Cereți-I umilință, înțelepciune, curaj, creștere în credință ca să puteți vedea lumină în lumina Sa și să vă bucurați de dragostea Sa. Credeți, și cu siguranță veți vedea mântuirea lui Dumnezeu. – Review and Herald, 22 aprilie 1884

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro