Să alegem astăzi să-i slujim întotdeauna lui Hristos

Devoțional zilnice 2 iunie 2018

4

0

Şi, dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului. (Iosua 24:15)

Noi am fost răscumpăraţi cu sângele preţios al Domnului Hristos, ca un miel fără cusur, fără pată. Ce preţ – fără egal, infinit! Dar, deşi Domnul Hristos ne-a răscumpărat şi ne invită să venim la El, lumea încă ne mai atrage şi se luptă să deţină supremaţia. Cine va triumfa în acest conflict, iubirea pentru Dumnezeu sau iubirea de lume? Satana şi îngerii lui cei răi păzesc orice cale ce duce la inima omenească, căutând să forţeze sufletele să accepte sugestii rele. Vrăjmaşul foloseşte ispita pentru a ne câştiga pentru lume, aşa cum a procedat şi cu Domnul Hristos în pustia ispitirii. Dacă nu vom depinde de o putere din afara noastră şi mai presus de noi, vrăjmaşul va reuşi să aducă la îndeplinire ruina noastră. Dar, privind la Isus, studiindu-l viaţa şi caracterul şi printr-o dorinţă arzătoare de a fi asemenea Lui, mintea noastră va fi echilibrată în direcţia cea bună, ca noi să putem birui egoismul şi să alegem calea neprihănirii.

Apelez la tineri: „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi!” Trebuie să faceţi o alegere hotărâtă, căci Domnul Isus spune: „Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona.”

Dacă inima ta este plină de iubirea lui Hristos, aceasta va demonstra că El este mai puternic decât pasiunile care te-au condus şi, pentru că le-ai îngăduit, au subminat impulsiunile cele mai nobile şi au lăsat sufletul la dispoziţia ispitelor lui Satana. (…) Când inima păcătosului este atinsă, el îşi supune voinţa voinţei lui Dumnezeu. (…) El vede în Isus Hristos un farmec de nedescris şi inima lui este cucerită. (Youth’s Instructor, 27 octombrie 1892)

4

0

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro