Să mărturisim despre Hristos

Devoțional zilnice 2 iulie 2018

Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el, în Dumnezeu. (1 Ioan 4:15)

Mărturisirea de care vorbeşte Ioan aici nu este rezultatul unei credinţe cu numele, ci este rezultatul unei credinţe statornice în Mântuitorul cel viu – rezultatul credinţei că binecuvântările mântuirii le putem avea datorită suferinţelor şi morţii lui Hristos, care a înviat din morţi şi care trăieşte pururea ca să mijlocească pentru noi. Trebuie să fim siguri că Isus este Mântuitorul nostru şi că viaţa n-ar fi plăcută, nu ne-ar oferi pace sau speranţă, dacă El nu ne-ar fi iubit şi nu S-ar fi dat pe Sine pentru noi. (Youth’s Instructor, 6 ianuarie 1898)

Cererea noastră pentru neprihănirea lui Hristos nu va fi zadarnică, dacă împlinim condiţiile pe baza cărora este făgăduită. Dumnezeu a revărsat asupra noastră tot cerul într-un singur dar bogat şi tot ce cuprinde acest dar este al nostru, dacă-L primim pe Hristos ca Mântuitor personal. (…) Vorbeşte despre Isus, deprinde-ţi limba să vorbească despre mila Sa, să spună despre puterea Lui, vestind laudele Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată! (Youth’sInstructor, 12 iulie 1894)

Tineri creştini, voi sunteţi o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Fiţi viteji în Dumnezeu! Puneţi-vă întreaga armură a lui Dumnezeu şi lăsaţi ca necredincioşii din jurul vostru să vadă că nu vă rataţi viaţa din cauză că rămâneţi credincioşi faţă de toate poruncile lui Dumnezeu. Voi puteţi fi, şi Dumnezeu vă cere să fiţi, martori hotărâţi pentru El. (Youth’s Instructor, 12 iulie 1894)

Avem nevoie să reflectăm la cuvintele pline de curaj adresate de Hristos ucenicilor Săi spre încheierea lucrării Sale pe pământ. (…) Deşi îl aştepta o moarte crudă, cuvintele Sale pentru urmaşii Săi au fost pline de speranţă. El a dorit să aducă inimii lor toată mângâierea posibilă. Să fim deci puternici în El! (Letter 24,1912)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro