Să ne concentrăm gândurile asupra lui Hristos

Devoțional zilnic 12 martie 2018

Şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre. (Efeseni 4:23)

Tineretul de astăzi trebuie să fie educat să aducă la îndeplinire scopuri înalte şi sfinte. (…) Ei sunt elevi în şcoala lui Hristos, învăţând zilnic lecţiile învăţătorului divin. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894)

La tineri, sentimentele sunt mai înflăcărate, memoria este mult mai puternică în a reţine şi inima este mult mai deschisă la influenţa divină; în timpul tinereţii, puterile fizice şi mintale trebuie puse la lucru, ca să se realizeze mari progrese atât pentru lumea de acum, cât şi pentru aceea care va veni.

Cantitatea de cunoştinţe valoroase care pot fi dobândite de tineri şi de tinere cu greu poate fi estimată; dar, pentru a atinge un standard înalt, ei trebuie să închidă uşa gândurilor degradante pe care Satana li le inoculează în minte şi să refuze să se supună ispitelor lui. Tinerii trebuie să obţină ceea ce nu se poate cumpăra cu aur, cultivând scopuri curate şi puternice şi străduindu-se să fie în totul ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru ei. Mintea trebuie educată să se ocupe de teme de gândire demne şi potrivite. Ei trebuie să studieze Scriptura şi să aducă în viaţa de fiecare zi regulile divine pe care Dumnezeu le-a dat pentru călăuzirea lor. Cel care a îmbătrânit în slujba lui Dumnezeu poate va descoperi că mintea lui este goală în ce priveşte lucrurile care se întâmplă în jurul său; poate că evenimente şi lucrări recente îi vor dispărea curând din memorie, dar mintea sa este întotdeauna trează în ce priveşte scenele şi evenimentele din copilărie. O, dacă tinerii şi-ar da seama cât de important este să-ţi păstrezi mintea curată, neîntinată, liberă de gânduri stricate, şi să-ţi fereşti sufletul de orice practici degradante; căci curăţia sau stricăciunea tânărului se reflectă în anii de mai târziu, ai bătrâneţii. (Youth’s Instructor, 25 octombrie 1894) Adevărurile Bibliei, acceptate, vor înălţa mintea de la cele pământeşti şi degradante. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi apreciat aşa cum ar trebui să fie, atunci atât cei vârstnici, cât şi cei tineri ar avea o credinţă integritate lăuntrică, o principialitate care i-ar face în stare să reziste ispitelor. (Îndrumarea copilului, p. 506)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro