Devoțional zilnice

Să ținem sus stindardul

Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! (Isaia 62:10)

Greutăţile se vor înmulţi, dar, ca unii care credem în Dumnezeu, să ne încurajăm unii pe alţii. Să nu coborâm stindardul, ci să-l ţinem sus, privind la Acela care este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre. (Letter 2,1912)

Avem cu toţii nevoie de un mai mare curaj creştin, ca să înălţăm stindardul pe care sunt înscrise poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Nu trebuie să facem niciun compromis cu conducătorii răzvrătirii. (…) Trebuie să avem o hotărâre fermă de a face voia Domnului în orice timp şi în orice loc. (Review and Herald, 9 mai 1899)

Adevărul pentru acest timp să fie primit în inimă şi să devină baza caracterului şi atunci va produce o statornicie în urmărirea scopului pe care atracţiile plăcerii, schimbarea obiceiurilor, dispreţul iubitorilor de lume şi strigătul propriei inimi după îngăduinţa de sine nu o pot clinti. (…) Avem exemple deosebite despre puterea de susţinere a principiului religios ferm. Nici chiar teama de moarte nu l-a putut face pe David, însetat cum era, să bea din apa din Betleem, pentru obţinerea căreia oamenii viteji îşi riscaseră viaţa. Groapa leilor nu l-a putut opri pe Daniel de la rugăciunile lui zilnice şi nici cuptorul încins nu i-a putut convinge pe Şadrac şi pe tovarăşii săi să se plece înaintea idolului ridicat de Nebucadneţar. Tinerii care au principii ferme mai degrabă se vor abţine de la plăceri, vor sfida durerea şi vor înfrunta chiar şi groapa leilor şi cuptorul încins, decât să fie găsiţi necredincioşi faţă de Dumnezeu. (Mărturii, vol. 5, p. 43)

Să se scrie pe conştiinţă cum s-ar scrie cu un priboi de fier pe stâncă, că adevăratul succes, fie pentru viaţa aceasta, fie pentru viaţa viitoare, poate fi asigurat numai printr-o credincioasă aderare la principiile veşnice ale dreptăţii. (Mărturii, vol. 7, p. 164)