Să umblăm cu Hristos

Devoțional de seară

Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El. (Coloseni 2:6)

Urmărește ediția video aici.

Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.”

Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este sfințire. Sunt mulți care au idei greșite cu privire la această lucrare în suflet, însă Domnul Isus S-a rugat ca ucenicii Săi să poată fi sfințiți prin adevăr și a adăugat: „Cuvântul Tău este adevărul.” Sfințirea nu este o lucrare de moment, ci una progresivă, așa cum și ascultarea este continuă. Atâta timp cât Satana ne asaltează cu ispitele sale, lupta pentru cucerirea eului trebuie dusă fără încetare; însă, prin ascultare, adevărul va sfinți sufletul. Prin meritele Domnului Hristos, cei care sunt credincioși adevărului biruiesc orice slăbiciune de caracter de care s-au lovit în circumstanțele diverse ale vieții.

Mulți au adoptat poziția în care pretind că nu mai pot păcătui, deoarece sunt sfințiți, însă acest lucru constituie o capcană înșelătoare a celui rău. Există pericolul continuu de a cădea în păcat, căci Domnul Hristos ne-a avertizat că trebuie să veghem și să ne rugăm ca să nu cădem în ispită. Dacă suntem conștienți de slăbiciunea eului, nu vom fi prea încrezători în sine și nepăsători cu privire la pericole, ci vom simți nevoia de a fi în căutarea Sursei puterii noastre, Domnul Isus, Neprihănirea noastră. Vom veni la El cu umilință și pocăință, cu un simțământ de neputință în ce privește slăbiciunea noastră și vom învăța că trebuie să apelăm zilnic la meritele sângelui lui Hristos pentru a putea deveni vase potrivite pe care Domnul să le poată folosi.

Devenind astfel dependenți de Dumnezeu, nu vom mai fi găsiți luptând împotriva adevărului, ci vom fi întotdeauna în stare să luăm poziție de partea binelui. Trebuie să ne agățăm de învățătura Bibliei și să nu urmăm obiceiurile și tradițiile lumii, zicerile și faptele oamenilor. Când apar neadevăruri și ele sunt prezentate ca fiind adevărul Bibliei, cei care au o relație cu Hristos nu se vor încrede în ce spune predicatorul, ci, la fel ca nobilii bereeni, vor cerceta Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă aceste lucruri stau astfel. Când ei descoperă care este Cuvântul Domnului, vor lua poziție de partea adevărului. Ei vor auzi vocea adevăratului Păstor spunând: „Aceasta este calea, mergeți pe ea.” În acest fel veți fi formați să faceți din Biblie călăuza voastră, iar vocile străine nici nu le veți asculta, nici nu le veți urma. – Signs of the Times, 19 mai 1890

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit