Să umblăm în adevăr

Devoțional zilnice

A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli în adevăr. (3 Ioan 1:3)

Dumnezeu are un scop pentru cele mai bune capacităţi şi talente pe care El le-a dat oamenilor. În lucrarea de zidire a împărăţiei Sale, noi trebuie să folosim fiecare capacitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu, fiind tot aşa de credincioşi şi de zeloşi precum Daniel în Babilon, când a fost găsit conştiincios în orice îndatorire faţă de om şi credincios faţă de Dumnezeul său.

Dumnezeu cere mai mult tact, mai multă dibăcie decât a fost pusă în slujba Lui până acum de către oameni. Este nevoie de o gândire pătrunzătoare, sfântă, cât şi de o lucrare intensă pentru a contracara planurile ingenioase ale lui Satana. Suntem chemaţi să atingem un standard mai înalt şi un efort mai sfânt, mai hotărât şi cu sacrificii de sine, care să fie pus în lucrarea Domnului. Tineretul nostru trebuie educat pentru a face faţă unui standard mai înalt, pentru a înţelege că ei îşi hotărăsc acum propriul destin veşnic. Nu există altă scăpare pentru nimeni, în afară de faptul de a avea în inimă adevărul, aşa cum este el în Isus. Acesta trebuie plantat în inimă de Duhul Sfânt. O mare parte din ceea ce se numeşte acum religie va dispărea atunci când va fi asaltată de oştile lui Satana. Nimic nu va rezista, în afară de adevăr-înţelepciunea ce vine de sus şi care va sfinţi sufletul.

Nimeni să nu-şi închipuie că îngăduinţa de sine este religie. Egoismul nu trebuie să fie încurajat. Tinerii să înveţe să-şi înfrâneze dorinţele şi să se ferească de extravaganţă în folosirea mijloacelor materiale. Toţi să privească la Isus, să contemple caracterul Lui şi să umble pe urmele Lui. (The Youth’s Instructor, 24 mai 1894)

Dacă este primit, adevărul este capabil de o continuă extindere şi noi dezvoltări. El va creşte în strălucire, pe măsură ce-l privim şi va creşte în înălţime şi profunzime, pe măsură ce aspirăm să-l pricepem. Astfel, el ne va înălţa la standardul desăvârşirii şi ne va da credinţă în Dumnezeu ca tărie a noastră pentru lucrarea ce ne stă înainte. (Manuscript 153,1898)

Prin acceptarea adevărului divin, chipul desăvârşit al lui Dumnezeu va fi reprodus în noi. (Mărturii, vol. 6, p. 167)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit