Devoțional zilnic

Samson – alegere din impuls

Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” Judecători 14:3

La nunta lui Samson, evreii şi filistenii se pare că s-au înţeles şi au avut un program comun. Totuşi, acest tip de familiaritate nu era ceva natural pentru o familie de evrei, mai ales dacă se ia în calcul statutul de nazireu al lui Samson.

Dialogul dintre Samson şi părinţii săi este semnificativ. Aceştia încearcă să opună rezistenţă faţă de ideea încuscririi cu filistenii, dar Samson le răspunde scurt: „Ia-mi-o căci îmi place.” Se pare că Samson, fiind singur la părinţi şi născându-se în condiţii speciale, a fost puţin cam răsfăţat şi nu era obişnuit ca dorinţele să nu-i fie îndeplinite. Astfel şi-a dezvoltat un comportament bazat pe simpla dispoziţie personală şi mai puţin pe disciplină şi principii solide. O asemenea orientare avea să-i producă multă durere, iar poziţia sa de judecător în Israel avea să fie umbrită serios de perioade lungi de ruşine şi decădere.

Argumentul plăcerii sau al neplăcerii demonstrează că viaţa personală este dominată de elementele din sfera fizicului, în detrimentul principiilor morale, din sfera spiritualului. Viaţa guvernată de plăcere este adesea expusă obiceiurilor degradante şi ruinează sănătatea, reducând semnificativ calitatea şi lungimea acesteia. Experienţa lui Samson, în detaliile şi ansamblul ei, este cea mai grăitoare demonstraţie a urmărilor negative ale orientării bazate doar pe plăcere.

Succesul la un pas de tine:

Cât de importantă este plăcerea în luarea deciziilor tale? Oricât ar părea de ciudat, cele mai multe decizii se iau sub influenţa emoţiilor. Poţi face îmbunătăţiri în direcţia instalării la putere a principiilor.