Devoțional zilnic

Samson – final ca prin foc

Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis:„Doamne, Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de mine. Te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” Judecători 16:28

Există în viaţă situaţii de cumpănă. Un singur punct în plus sau în minus înseamnă o schimbare radicală. A fi admis sau respins depinde de un singur procent. Aceasta a fost şi situaţia lui Samson. El adăugase abuzuri după abuzuri până când Dumnezeu Şi-a retras binecuvântarea puterii pe care i-o dăduse pentru a-l izbăvi pe Israel. Au urmat ani grei de durere, umilire şi mizerie. Din fericire, anii cei grei ai lui Samson au fost marcaţi de întoarcere şi căinţă.

Ocazia răzbunării s-a ivit când aproape trei mii de filisteni s-au adunat pentru a sărbători biruinţa dumnezeului lor, Dagon. Puncta lor central de atracţie era captivul cu ochii scoşi, care era cea mai grăitoare probă a superiorităţii religiei lor. În realitate, lucrurile nu stăteau tocmai aşa. Faptul că Samson era lepădat pentru o vreme de Dumnezeu nu spunea nimic despre puterea lui Dagon. Concluzia filistenilor era greşită şi această eroare avea să-i coste foarte scump.

Obosit de dansul forţat şi înjositor, impus de mulţimea isteriza-tă, Samson i-a ceRut celui care-l supraveghea să-l ducă lângă stâlpii de susţinere a sălii de festivităţi. Sosise ceasul de pe urmă al lui Samson, dar şi al filistenilor lăudăroşi şi frivoli. Dumnezeu a ascultat rugăciunea bărbatului pocăit, încredinţându-i pentru ultima dată puterea şi asigurându-i un sfârşit ca prin foc.

Succesul la un pas de tine:

Nu risca pe ultima carte, nu ştii niciodată ce se întâmplă până la urmă. Fă-ţi socotelile la timp şi vei fi scutit de penalizări. Iertarea greşelilor este o soluţie bună, dar ascultarea este una si mai bună!