Devoțional zilnic

Sânge de OM

„Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decât să faci deptate, să iubești mila, și să umbli smerit cu Dumezeul tău?” Mica 6:8

Omul: ce este omul să te gândești la el? Dar fiul omului ca să îl bagi în seamă? Psalmi 8:4 Și totuși pentru un singur om care ar fi păcătuit de-a lungul istoriei acestui pământ, Dumnezeu ar fi trimis pe Singurul Său Fiu ca să moară pentru el. Îți dai seama? Pentru acel singur OM…ai fi putut fi TU acel OM…Care este prețul unui OM? Preț de sânge. Sângele Regelui Universului.

Dreptate, milă, smerenie: trei virtuți. Trei calități pe care OM-ul ar trebui să le aibă în caracterul său. OM-ul care a înțeles că este răscumpărat, că i s-a oferit o a doua șansă la viață, dă dovadă de două trăsături de caracter: milă și dreptate în relația cu semenii; iar în relația cu Dumnezeu dă dovadă de o altă trăsătură importantă: smerenie. Isaia 2:11

Dumnezeu astăzi caută un OM. Ezechiel 22: 30. N-ai vrea să fii tu acela? Fii OM!

Olivia Stănescu, coordonator exploratori Zona Dâmbovița, Conferința Muntenia