Satana

Devoțional zilnice 28 decembrie 2018

Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănopții, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” (Isaia 14:12-14)

Te-ai întrebat vreodată câte decizii ia un om în fiecare zi? N-ai fost curios să afli numărul deciziilor în urma cărora ai ajuns să fii persoana care ești astăzi? Ei bine, conform unor cercetători, se pare că un adult, în medie, face în jur de 35 000 de alegeri pe zi, în timp ce un copil abia 3 000. Poate părea exagerat acest număr, dar având în vedere faptul că 230 din toate aceste decizii sunt legate de mâncare, 35 000 nu pare deloc a fi un număr atât de mare.

Fiecare decizie luată poartă cu ea o serie de consecințe, fie ele bune sau rele. Abilitatea de a alege este o putere incredibilă pe care Creatorul ne-a oferit-o și față de care avem o responsabilitate foarte mare, nu doar pentru impactul pe care-l poate avea asupra noastră, ci și pentru impactul pe care-l poate avea asupra aproapelui nostru.

Satana a avut, la rândul lui, capacitatea de a alege. Numele pe care-l poartă, comportamentul pe care-l are, imaginea pe care și-a creat-o în ochii oamenilor, toate aceste lucruri sunt urmarea alegerii pe care a făcut-o, și anume alegerea de a se împotrivi lui Dumnezeu. În Patriarhi și profeți, Ellen G. White scrie următoarele: „Încetul cu încetul, Lucifer a ajuns să-şi îngăduie dorinţa după înălţare de sine… Deşi toată slava lui era de la Dumnezeu, acest înger puternic a ajuns să o privească drept ceva ce îi aparţinea lui însuşi.

Alegerile pe care le facem astăzi ar trebui să urmărească binele pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Având în minte exemplul negativ oferit de Satana, precum și consecințele alegerii răului, să căutăm ca alegerile pe care le facem astăzi să fie făcute spre a-L cinsti și onora pe Dumnezeu.

Doamne, ajută-mă să conștientizez importanța fiecărei alegeri, căci doresc ca, în cele din urmă, ele să mă conducă spre Împărăția Ta!

Lucian Mihăilă, student, Institutul Teologic Adventist – Cernica

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro