Schimbare în îmbrăcăminte

Devoțional zilnic

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. (Apocalipsa 3:18)

Domnul Isus a trimis o solie cât se poate de solemnă bisericii din Laodiceea… În sfatul către Martorul credincios, El prezintă înaintea poporului Său necesitatea de a fi îmbrăcați în hainele albe ale neprihănirii Sale. Fiecare invitat la ospățul nunții Mielului va fi îmbrăcat cu această haină imaculată. Însă Satana face tot ce poate ca aceia care au fost păcătoși să nu poarte această haină nepătată și caută să obțină puteri nelimitate asupra lor. Disputa pentru cei care au fost cumpărați prin sângele lui Hristos este descrisă de profet. El spune: „El mi-a arătat pe marele-preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis lui Satana: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El, care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?»”

Iosua îi reprezintă pe aceia care înalță, în pocăință, rugăciuni fierbinți la tronul harului, iar Satana stă acolo ca adversar al lor ca să-i acuze în fața lui Hristos. Profetul continuă: „Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor care erau înaintea Lui: «Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el.» Apoi a zis lui Iosua: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare…»”

Haina de nuntă este neprihănirea Domnului Hristos și reprezintă caracterul acelora care vor fi acceptați ca oaspeți la nunta Mielului. Cei care au călcat Legea, care au comis păcate, nu pot găsi calități mântuitoare în Lege, care îi condamnă, însă Domnul Hristos a devenit purtătorul de păcate al întregii lumi.

Cei care Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor al lor personal Îi predau Lui voința lor și acceptă voia și calea Lui. Ei aruncă păcatele lor asupra Lui și primesc și se bucură de neprihănirea atribuită a lui Hristos. Ei știu ce înseamnă să fii îmbrăcat în haine albe… „Cel care crede în Fiul are viață veșnică.” – Youth’s Instructor, 21 octombrie 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit