Se cade să înșele un om pe Dumnezeu?

Devoțional zilnic 22 iunie 2019

Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. (Maleahi 3:8)

Urmărește versiunea video aici.

Ai face așa ceva? Biblia vorbește despre acest lucru ca și când ar fi o imposibilitate ca cineva să se aventureze să facă așa ceva. „Și totuși voi M-ați înșelat.”

Domnul a făcut un legământ cu poporul Său, potrivit căruia ei trebuiau să-I aducă Lui zecimile și darurile lor. Acestea sunt ale Lui; nu aparțin niciunuia dintre voi. Dumnezeu a făcut acest legământ cu voi pentru ca voi să puteți arăta că sunteți dependenți de El și responsabili în fața lui Dumnezeu, înapoindu-I ceea ce I Se cuvine. Dacă faceți acest lucru, binecuvântarea Lui va fi asupra voastră. Tot ceea ce avem noi aparține Domnului și ne-a fost încredințat nouă, ca ispravnici ai Săi. Ceea ce noi Îi dăm înapoi, El trebuie să ne dea mai întâi.

Noi respirăm pentru că Dumnezeu are grijă de organismul nostru. Zi de zi, este sub atenta Lui observație și îl face să funcționeze bine. El dorește ca noi să ne gândim la sacrificiul infinit pe care l-a făcut pentru noi, făcând ca Unul egal cu Sine – singurul Lui Fiu – să sufere pentru noi. El a consimțit să-L lase să vină într-o lume veștejită și stricată de blestemul păcatului, ca să fie pentru oameni purtătorul păcatelor lor și Mântuitorul care le iartă păcatele.

Domnul Hristos a declarat că I-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. El Și-a preluat poziția de conducător al omenirii, îmbrăcând umanitatea cu divinitatea.

Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să nu pierdem favoarea prețioasă de a câștiga viața veșnică. Să nu-L înșelăm pe Dumnezeu. Să fim cinstiți față de El. Toate aparțin Lui. El a încredințat uneltelor Sale diverse bunuri pentru înaintarea lucrării Sale de pe pământ. Ei trebuie să aducă în vistieria Sa cu credincioșie zecimea și, pe lângă aceasta, ei trebuie să aducă și daruri necesare cauzei Sale… Dumnezeu dorește ca noi să fim conștienți că cerul a fost adus aproape de pământ. De zece mii de ori zece mii de îngeri slujesc acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii.

Dumnezeu este sincer față de noi. El așteaptă ca noi să-I fim de ajutor în a sădi standardele Sale în locuri în care nu s-a auzit niciodată de adevăr. De pretutindeni din lume sosesc apeluri pentru ajutor. Nu irosiți banii în mod inutil. Se cere lepădare de sine, luați-vă crucea și urmați-L pe Domnul. Niciodată voi nu-I veți putea da Lui atât de mult cât v-a dat El. El Și-a dat viața pentru voi. Voi ce ați dat pentru El? – Buletinul Conferinței Generale, 8 aprilie 1901. (Extras din cuvântarea lui Ellen White, 6 aprilie 1901)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro