Sergius Paulus – interesat de Cuvânt

Devoțional zilnic 20 octombrie 2019

Acesta din urmă a chemat pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 13:7

Sergius Paulus, guvernatorul Ciprului, era destul de obişnuit cu tradiţiile evreieşti, deoarece unul dintre apropiaţii săi era evreu de frunte. Elima era înzestrat chiar cu puteri supranaturale şi se bucura de compania lui Sergius.

Când a apărut grupul lui Saul, care se mai chema şi Pavel, guvernatorul şi-a manifestat interesul pentru ideile răspândite de aceştia. I-a chemat la el acasă şi şi-a luat timp să-i asculte. Atenţia cu care urmărea discursul lui Pavel era o mare încurajare pentru vorbitor să continue. Din timp în timp, acest ascultător unic şi de mare preţ cerea lămuriri şi explicaţii suplimentare. Pavel, Barnaba şi Ioan Marcu se aflau în culmea bucuriei. Evanghelia avea o mare şansă pe această insulă, din moment ce însuşi guvernatorul era interesat de adevăr.

Sergius Paulus facea încă o dată demonstraţia că religia creştină nu este rezervată numai unui popor şi nu are caracter naţional. Creştinismul, sau mai precis religia Viului Dumnezeu, se adresa inimii celor dispuşi, doritori şi căutători după mântuire. Guvernatorul făcuse progrese importante pe calea întoarcerii sale la Dumnezeu, iar lecturile biblice ţinute de Pavel şi asociaţii săi completau în mod armonios volumul de cunoştinţe esenţiale despre mântuire. Sergius era foarte aproape de a face schimbări importante în viaţa sa devoţională şi publică şi era evident că Duhul lui Dumnezeu lucra cu folos asupra minţii şi inimii lui. Deşi guvernator, el nu vedea nicio contradicţie între poziţia sa publică şi posibilitatea de a deveni creştin. Treptat, mintea sa se pregătea să facă pasul decisiv.

Succesul la un pas de tine:

Poziţia socială n-ar trebui să constituie un impediment pentru primirea credinţei. Doar poziţia inimii poate crea dificultăţi. Alegerea îţi aparţine.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro