Și răsplata Sa este cu El

Devoțional zilnice 10 decembrie 2018

lată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. (Apocalipsa 22:12)

Lucrarea noastră aici, pe pământ, se va încheia curând şi fiecare om va primi răsplata după faptele lui. Mi-a fost arătată răsplata sfinţilor, moştenirea nemuritoare, şi am văzut că aceia care au suferit cel mai mult din pricina adevărului nu vor gândi că au avut o viaţă grea, ci vor socoti că cerul este destul de ieftin. (Mărturii, vol. 1, p. 381)

Fiecare zi poartă povara ei, a raportului datoriilor neîmplinite, a neglijenţei, a egoismului, a înşelăciunii, a fraudei, a vicleniei. Ce cantitate de fapte reiese acumulează pentru judecata finală! Când Hristos va veni, (…) câte lucruri vor fi descoperite atunci! (Mărturii, vol. 2, p. 160)

Fiecare acţiune bună şi fiecare acţiune rea, precum şi influenţa lor asupra altora, sunt urmărite de Cercetătorul inimilor, de Cel căruia li este descoperită orice taină. Iar răsplata va fi după motivele care au inspirat sau determinat acţiunile. (Mărturii, vol. 2, p. 520)

Venirea lui Hristos este aproape şi iminentă. Timpul de lucrat este foarte scurt, iar bărbaţi şi femei pier. (…) Avem nevoie de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, care să ne ia în stăpânire, pentru a putea înţelege nevoile unei lumi care piere. Solia mea pentru tine este: „Pregăteşte-te, fii gata să-L întâmpini pe Domnul! Pregăteşte-ţi candela şi lasă ca lumina adevărului să strălucească la drumuri şi la garduri! Lumea trebuie avertizată cu privire la sfârşitul apropiat al tuturor lucrurilor. (…)

Avem nevoie de prezenţa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru ca inimile noastre să fie înmuiate şi ca să nu aducem în lucrare un spirit aspru. Mă rog ca Duhul Sfânt să ia pe deplin în stăpânire inimile noastre. Să ne comportăm ca nişte copii ai lui Dumnezeu care caută sfat la El, gata să aducă la îndeplinire planurile Sale, ori de câte ori sunt prezentate. Dumnezeu va fi glorificat prin astfel de oameni, şi aceia care vor vedea zelul nostru vor spune: „Amin, amin!” (Mărturii, vol. 9, p. 105-108)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro