Șifra și Pua

DEVOTIONAL EXPLO 21 februarie 2018

Dar moaşele s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. (…) Dumnezeu a făcut bine moaşelor şi poporul s-a înmulţit şi a ajuns foarte mare la număr. (Exodul 1:17,20)

Trecuseră peste trei sute de ani de când poporul Israel locuia în Egipt. Dacă în momentul sosirii pe pământul egiptean erau șaptezeci de oameni, fiii lui Israel s-au înmulţit, au crescut şi au ajuns foarte puternici, devenind o amenin-ţare pentru egipteni. Faraonul le dă ordin moaşelor femeilor evreice, Şifra şi Pua, să omoare încă de la naştere pruncii de parte bărbătească. Acesta a fost un plan inspirat de însuşi Satana, pentru că el ştia că din rândul evreilor urma să se nască cel care va fi folosit de Dumnezeu pentru a-i salva din robie. Moaşele se hotărăsc să se teamă de Dumnezeu şi să nu ducă la îndeplinire porunca. Ele dovedesc curaj şi loialitate faţă de Dumnezeu.

Astăzi ne mândrim cu statutul de „oameni aleşi”, care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt aşteptători ai celei de a doua veniri. Ne considerăm deţinătorii adevărului din Scriptură, dar oare, în faţa provocărilor, am putea rămâne demni, curaţi şi loiali lui Dumnezeu, aşa cum au rămas Şifra şi Pua?

„Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea mărturie, prin viaţa lor, că Dumnezeu are un popor pe pământ care reprezintă societatea aceea curată şi sfântă pe care o vor întâlni în jurul tronului lui Dumnezeu atunci când cei răscumpăraţi vor fi adunaţi în Cetatea cea sfântă. Cei care, în această lume, Îl vor iubi pe Dumnezeu şi Îl vor asculta vor fi socotiţi credincioşi, curaţi şi loiali, demni de a locui împreună cu El în curţile cereşti.” (Lucrarea misionară medicală, p. 48)

Istoria moaşelor egiptene ne arată că Dumnezeu Îşi aduce la îndeplinire planul prin cei care aleg să Îi slujească indiferent de consecinţele alegerii lor. Dumnezeu le-a făcut bine moaşelor, oferindu-le prosperitate. El nu le rămâne dator celor care Îi împlinesc voia.

Astăzi, roagă-te pentru Şifra şi Pua zilelor noastre, oameni care au curaj să stea de partea lui Dumnezeu, deși nu te-ai aștepta. Pregătește-te să fii alături de ei, pentru a-L întâmpina împreună pe Domnul la revenirea Sa.

Ionuţ Stăvărachi, pastor, Conferința Moldova

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro