Siguri în brațele lui Isus

Devoțional zilnic 18 iunie 2019

Oile Mele ascultă glasul Meu, Eu le cunosc și ele vin după Mine… în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. (Ioan 10:27-28)

Urmărește versiunea video aici.

Când a auzit cuvintele: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei”, Satana a știut că bărbaților și femeilor li se va da putere pentru a se împotrivi ispitelor sale. El și-a dat seama că pretenția sa de prinț al lumii nou-create avea să fie contestată, că va veni Unul a cărui lucrare va fi fatală pentru planurile lui răutăcioase și că el și îngerii lui aveau să fie învinși pentru totdeauna. Siguranța lui privind propria-i putere, simțământul de certitudine pe care-l avusese, s-a dus. Adam și Eva cedaseră ispitelor lui, iar urmașii lor urmau să simtă și ei forța asalturilor lui, însă ei nu aveau să fie lăsați fără ajutor. Fiul lui Dumnezeu avea să vină în lumea noastră spre a fi ispitit în locul nostru și pentru a birui în locul nostru.

Există vrăjmășie între ființele omenești căzute și Satana doar atâta timp cât acestea se situează de partea lui Dumnezeu și dau ascultare legilor lui Iehova. Aceasta le dă puterea de a se împotrivi atacurilor lui Satana. Ele sunt capabile să asculte în virtutea sacrificiului Domnului Hristos. Fiul lui Dumnezeu, îmbrăcând natura umană și fiind ispitit în toate lucrurile așa cum suntem și noi ispitiți, a întâmpinat și s-a împotrivit asalturilor vrăjmașului. În puterea Lui, ființele omenești pot câștiga biruința atunci când sunt față în față cu ispititorul cel viclean și îndrăzneț. Acceptându-L pe Hristos ca Mântuitor al lor personal, oamenii pot sta hotărâți împotriva ispitirilor vrăjmașului. Ființele omenești pot avea viață veșnică dacă vor accepta principiile cerului și dacă vor îngădui Domnului Hristos să aducă inima și mintea în supunere față de Legea lui Iehova.

Domnul Hristos Și-a dat seama de vicleniile lui Satana și a stat neclintit în împotrivirea față de acestea până la sfârșitul încercării Sale, refuzând să Se abată de la supunerea față de Dumnezeu.

Felul în care Satana L-a ispitit pe Domnul Hristos este același în care ispitește astăzi pe orice suflet. El caută să-i prindă pe toți oamenii în mrejele sale. Mântuitorul ne avertizează să nu intrăm în dispută cu el sau cu agenții săi. Nu trebuie să ne confruntăm cu aceștia decât pe temeiul „stă scris” al Bibliei. Cu cât vom avea mai puțin de a face cu argumentele acelora care se opun lui Dumnezeu, cu atât mai solidă va fi temelia noastră. Trebuie să ne distanțăm cât de mult cu putință de puncte de vedere pornite de la Satana. Fie ca orice suflet să continue să privească la principiile care sunt în totalitate provenite de sus, amintindu-ne și făgăduința: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie.” – Review and Herald, 3 mai 1906

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro