Simon vrăjitorul – adevărata simonie

Devoțional zilnic

Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!” Fapte 8:20

Este un lucru rău atunci când viaţa socială este afectată grav de corupţie şi când banii devin principalul factor de mişcare şi interes. Dar când corupţia se furişează în domeniul vieţii religioase, lucrurile devin mai mult decât jenante. Atunci când posturile în ierarhia bisericii se câştigă cu bani, este semnul că sistemul are nevoie grabnică de reformă şi refacere.

Simon Magul a fost impresionat de forţa darurilor spirituale ale apostolilor şi era interesat să le poată obţine. Ne mai având răbdare să studieze şi să înţeleagă cum stau lucrurile cu darea şi primirea acestor daruri, el s-a grăbit să ofere bani pentru a fi iniţiat în tainele credinţei şi lucrării Duhului Sfânt. În această situaţie. Petru s-a văzut nevoit să fie foarte drastic şi explicit. El a rostit o sentinţă care trebuia să clarifice odată pentru totdeauna lucrurile nu numai pentru Simon Magul, dar şi pentru oricine ar mai îndrăzni să repete această greşeală.

Pornind de Ia acest episod al Faptelor Apostolilor, apare o categorie nouă în domeniul vieţii religioase: simonia. Păcatul simoniei constă în traficul cu lucruri sfinte, iar măsura oficială adoptată de biserică este excomunicarea. Răul enorm care decurge din acest viciu este acela că imaginea despre Dumnezeu, caracterul şi lucrarea Sa este afectată grav. Astfel se explică de ce şi reacţia apostolului Petru a fost atât de dură şi ireconciliantă. Darurile lui Dumnezeu pot fi acceptate sau respinse, valorificate sau neglijate, dar nu pot fi obiect de tranzacţie. Banii nu pot avea niciun amestec în domeniul harului divin.

Succesul la un pas de tine:

Favoarea divină este nemeritată. Darurile lui Dumnezeu sunt un semn al măreţiei iubirii Sale, iar actele de donaţie din partea noastră sunt expresii de recunoştinţă şi mulţumire, nu de schimb comercial!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit