Simon, vrăjitorul care s-a pocăit

Devoțional zilnice

„Dați-mi si mie puterea aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt.” Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!” (Faptele 8:19-20)

În Samaria, Simon era un vrăjitor renumit, în așa măsură încât „toți, de la mic la mare, îl ascultau și spuneau: „Aceasta este adevărata și măreața putere a lui Dumnezeu.” Când evanghelistul Filip a ajuns în locul acesta și a început să vestească pe Mesia, „bucuria a fost mare în acel oraș”. Printre credincioșii botezați era și Simon Magul. Îl urmărea cu mare interes pe Filip, apoi pe Petru și Ioan, fiind martor la revărsarea Duhului. Când a văzut că, în urma mijlocirii și a punerii mâinilor apostolilor, S-a pogorât Duhul Sfânt, le-a oferit bani spunându-le: „Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt.” Ce anume era rău în cererea lui? Dorea să împartă cu alții ceea ce își dorea să primească! Prima greșeală a lui Simon a fost că vedea Duhul Sfânt ca pe o putere ce poate fi stăpânită! A doua greșeală: credea că depinde de om cine primește și cine nu primește Duhul Sfânt! A treia greșeală: el dorea să primească o putere, și nu să ajungă victorios în Împărăția lui Dumnezeu! A patra greșeală: dorea „să pună stăpânire” pe puterea aceasta cu ajutorul banilor! A cincea greșeală: inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu!

Să învățăm din acestea!

Duhul Sfânt nu este o putere, ci este Dumnezeu. El umple prin prezența Sa pe acel om care se întoarce pe drumul Împărăției lui Dumnezeu. Pe calea mântuirii nu eu trebuie să-L stăpânesc pe El, ci Duhul Sfânt trebuie să mă conducă și să mă umple pe mine. Lucrarea și revărsarea Duhului Sfânt nu sunt încredințate dorințelor mele! Lucrarea Duhului Sfânt nu depinde de avere sau de bani! Niciun om nu poate da celuilalt! Fără El nu există biruință!

Dragă cititorule! Îți dorești azi să biruiești sau să stăpânești o putere? Îți dorești să ajungi la țintă prin călăuzirea Duhului Sfânt, sau să împarți altora puterea care „se află” în tine?

Dă, Doamne, biruință fiecărui om care se întoarce la Tine!

Ferencz Zorgel, pastor, Conferința Transilvania de Sud

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit