Simplitatea l-a făcut plăcut

Devoțional zilnice 6 mai 2018

Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Luca 2:52)

Simplitatea vieţii şi lipsa de mândrie şi de vanitate au fost lucrurile care L-au făcut pe Isus plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. El nu a căutat sa atragă atenţia asupra Sa pentru a Se face astfel remarcat. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

Hristos Şi-a dus viaţa în simplitate şi curăţie. (…) înţelepciunea Sa era mare, dar era o înţelepciune de copil, care creştea odată cu anii. În copilărie, a fost caracterizat de o amabilitate deosebită şi de o drăgălăşenie pronunţată. Caracterul Său era plin de frumuseţe şi de o perfecţiune neîntinată. (Youth’s Instructor, 1 aprilie 1872)

În viaţa lui Hristos vedem singurul model sigur pentru toţi copiii şi tinerii. Când copiii sunt înclinaţi să se răzvrătească împotriva autorităţii părinteşti, ei sunt condamnaţi de viaţa Răscumpărătorului lor, care a fost El însuşi copil odată şi a ascultat de părinţii Lui. În ce contrast izbitor este caracterul copiilor de acum! Majoritatea copiilor trăiesc pentru plăcerea proprie, cu scopul de a se făli. Unii încearcă să ţină discursuri strălucite, ca să atragă atenţia asupra lor. Alţii par să creadă că valoarea lor va fi estimată după aspectul exterior. Sunt foarte atenţi la îmbrăcămintea lor şi dedică mult timp şi multe mijloace pentru a face paradă şi pentru a atrage atenţia, dar nu găsesc timp şi nu au niciun interes pentru rugăciunea intimă. Neglijează podoaba interioară, cea a unui spirit blând şi liniştit, care, aşa cum spune apostolul, este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. (…)

Bogăţia şi îmbrăcămintea sunt atât de comune, încât, chiar dacă stârnesc invidia, nu pot impune respect şi admiraţie cu adevărat. O minte cultivată, împodobită cu harul blândeţii şi al umilinţei, cu o inimă curată şi dreaptă, se va reflecta în înfăţişare şi va impune iubire şi respect. (Youth’s Instructor, 1 septembrie 1873)

Dacă tinerii vor să aibă o minte puternică, curăţie morală şi o putere spirituală fermă, atunci să urmeze exemplul lui Isus în ce priveşte simplitatea şi supunerea Lui faţă de restricţiile părinteşti. (Youth’s Instructor, 14 iulie 1892)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro