Singura sursă a Adevărului

Devoțional zilnic 17 iunie 2019

Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6:35)

Urmărește versiunea video aici.

Există mulți în acest veac al lumii care acționează ca și când ar avea libertatea de a pune sub semnul întrebării cuvintele Celui Infinit, de a reconsidera rânduielile și legile Sale, aprobând, corectând, remodelând și anulând după buna lor plăcere. Nu suntem niciodată în siguranță dacă ne lăsăm călăuziți de păreri omenești, ci suntem în siguranță doar dacă ne lăsăm conduși de un „așa zice Domnul”. Nu putem încredința salvarea sufletelor noastre niciunui alt standard inferior deciziilor unui Judecător infailibil. Cei care fac din Dumnezeu călăuza lor și din Cuvântul Său sfătuitorul lor privesc la sursa de lumină a vieții. Cuvintele vii ale lui Dumnezeu le călăuzesc pașii pe cărări drepte. Cei care sunt conduși în acest fel nu îndrăznesc să judece Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt întotdeauna convinși că acest Cuvânt îi judecă pe ei. Ei își dobândesc credința și religia din Cuvântul viului Dumnezeu. Acesta constituie călăuza și sfătuitorul care îi îndrumă pe cale. Cuvântul este cu adevărat o candelă pentru picioarele lor și o lumină pe cărarea lor. Ei merg pe cale sub îndrumarea Tatălui luminii, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cel care tronează cu îndurarea Sa asupra tuturor lucrărilor Sale face cărarea celor neprihăniți ca o lumină strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. (…)

Lumea piere din lipsa adevărului pur, nealterat. Domnul Hristos este adevărul. Cuvintele Sale constituie adevărul, și acestea au o valoare mult mai mare și o semnificație mult mai profundă decât ceea ce se vede la suprafață. Toate cuvintele Domnului Hristos au o valoare ce depășește modesta lor aparență. Mintea care este luminată de Duhul Sfânt va discerne valoarea acestor cuvinte. Va discerne nestematele prețioase ale adevărului chiar dacă acestea pot fi sub forma unei comori ascunse.

Inima reprezintă citadela ființei și, atâta timp cât aceasta nu se află pe deplin de partea Domnului, vrăjmașul va câștiga continuu victoria asupra noastră prin ispitele sale subtile.

Dacă viața este supusă controlului său, puterea adevărului este fără limite. Gândurile sunt aduse în supunere față de Domnul Isus Hristos. Din prisosul inimii ies la suprafață cuvintele potrivite. Scriindu-i lui Timotei, apostolul Pavel spune: „Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine ține-l cu credință și cu dragostea care este în Hristos Isus.” – Review and Herald, 29 martie 1906

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro