Solia 1888

Devoțional zilnice 19 iunie 2018

Dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi… – Efeseni 4:21

Mai multe proiecte misionare adventiste de ziua a şaptea independente susţin că sunt adevăraţii mesageri ai aşa-numitei „Solia 1888”. Dar cum ar trebui să înţelegem această solie? Astfel de pretenţii se referă la prezentările şi discuţiile doctrinare din cadrul sesiunii Conferinţei Generale de la Minneapolis, Minnesota (17 octombrie–4 noiembrie 1888), dar şi la Consiliul Pastoral care a început cu o săptămână mai repede. Subiectele discutate includeau identificarea celor zece coarne profetice din Daniel 7, legea din Galateni 3 şi neprihănirea prin credinţă.

În 5 august 1888, Ellen White a scris o scrisoare deschisă delegaţilor de la acea sesiune. Ea a început astfel: „Suntem impresionaţi că această adunare va fi cea mai importantă întâlnire la care aţi participat vreodată.

Aceasta ar trebui să fie o vreme în care să Îl căutaţi cu stăruinţă pe Domnul şi să vă smeriţi inimile înaintea Lui. Sper că veţi privi această ocazie ca fiind cea mai preţioasă pentru a vă ruga şi a vă sfătui împreună.” Tot în aceeaşi scrisoare, ea spunea: „Interpretarea corectă a Scripturii nu este tot ce cere Dumnezeu de la noi. El ne porunceşte nu doar să cunoaştem adevărul, ci şi să punem în practică adevărul, aşa cum este el în Isus” (Scrisoarea 20, 1888).

În timpul întâlnirilor, Ellen White a susţinut mesajele centrate pe Isus prezentate de Alonzo T. Jones şi Ellet J. Waggoner. Ea a pus accent mai mult pe soliile biblice prezentate decât pe mesagerii omeneşti. Dar unii oameni înţeleg din această susţinere mult mai mult decât a însemnat ea.

În 19 iunie 1889, Ellen White a vorbit despre acest lucru într-o predică ţinută în Rome, New York (Ms 5, 1889). Ea explica: „Mi s-a pus întrebarea: ce crezi despre lumina pe care o prezintă aceşti bărbaţi? V-am prezentat-o și eu în ultimii patruzeci şi cinci de ani – farmecul fără seamăn al lui Hristos. Aceasta încercam eu să prezint minţilor voastre. Când fratele Waggoner a adus aceste idei la Minneapolis, a fost prima învăţătură clară pe această temă pe care am auzit-o de pe buze omeneşti, în afară de discuţiile dintre mine şi soţul meu.”

În viziunea lui Ellen White, solia de la 1888 este în esenţă o subliniere doctrinară a „farmecului fără seamăn al lui Hristos” şi a „adevărului, aşa cum este el în Isus”; cu o experienţă personală profundă cu El!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro