Solia proclamată de Biserica Rămășiței

Devoțional zilnic

Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului. (Apocalipsa 14:6)

Urmărește ediția video aici.

Capitolul al paisprezecelea din Apocalipsa schițează lucrarea pe care trebuie să o facă poporul lui Dumnezeu chiar înainte de a doua venire a Mântuitorului nostru. Sunt prezentate aici trei solii care trebuie să ajungă la toți locuitorii pământului.

Ioan scrie despre un înger pe care l-a văzut zburând „prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod… Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: „A căzut, a căzut Babilonul”… Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu…”

Acești trei îngeri reprezintă poporul care acceptă lumina soliilor lui Dumnezeu și pornesc ca trimiși ai Săi pentru a face să răsune avertizarea de-a lungul și de-a latul pământului. Domnul Hristos a spus despre urmașii Săi: „Voi sunteți lumina lumii.” Tuturor sufletelor care Îl acceptă pe Domnul Isus, crucea calvarului le spune: „Aveți în vedere valoarea unui suflet. «Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.»” Nimic care ar putea să împiedice această lucrare nu trebuie îngăduit. Căci aceasta este cea mai importantă lucrare pentru acest timp și trebuie considerată la fel de plină de consecințe ca și veșnicia. (…)

În aceste vremuri, Dumnezeu Şi-a chemat biserica, așa cum l-a chemat în vechime pe Israel, să fie ca o lumină pe pământ. Prin securea puternică a adevărului – solia primului, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea înger – El a separat un popor de biserici și de lume pentru a-l apropia cu sfințenie de Sine. El l-a făcut pe acesta depozitarul Legii Sale și i-a încredințat marile adevăruri profetice pentru acest timp. Ca și sfintele precepte încredințate vechiului Israel, există și acum o încredințare sacră ce trebuie transmisă lumii. (…)

Atunci când va izbucni acest conflict, creștinătatea se va împărți în două mari clase – cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul său… Profetul de pe Patmos îi vede pe „cei ce au obținut biruința asupra fiarei… având harpele lui Dumnezeu” și cântând „cântarea lui Moise, slujitorul Domnului, și cântarea Mielului”. – Signs of the Times, 25 ianuarie 1910

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit