Spirit optimist = viață

Devoțional zilnic

Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viață dintre oamenii aceia cari se duseseră să iscodească țara. – Numeri 14:38

Doisprezece bărbați puternici, toți fruntași, au fost trimiși de Moise să exploreze țara care le fusese dată, și despre care aveau asigurarea din partea lui Dumnezeu că este a lor. Cei doisprezece au confirmat, că era o țară deosebit de frumoasă, bogată și cu roade extraordinare.

Însă zece dintre ei au ales să descurajeze poporul în acțiunea de a urma planul Domnului. Ei au folosit contradicții și exagerări pentru a li se opune lui Caleb și lui Iosua. Datorită lipsei de credință oamenii au acceptat raportul celor zece necredincioși în loc să asculte raportul celor doi. Expresia pe care o folosește Biblia pentru relatarea lor, este că ei au “înegrit țara” înaintea poporului. De câte ori nu vedem și noi problemele noastre prin aceeași ochelari “negri” ai necredinței? Caleb a văzut aceleași probleme, însă el a avut credința că Domnul era cu ei. Caleb a potolit poporul când au început să cârtească împotriva lui Moise și nu a pierdut nici o clipă credința că vor pune mâna pe țară.

Atunci când treci prin probleme poți să îți plângi de milă, poți să disperi și să ii descurajezi și pe cei de lângă tine, sau poți să vezi dincolo de norii negrii prin ochelarii credinței, ieșirea care a fost pregătită . Adu- ți aminte de fiecare dată că, deși tu poți tremura uneori pe stâncă, niciodată Stânca nu va tremura sub tine!

„Nu poți pierde decât acele bătălii pe care nu le începi niciodată!” O. Fodor

Petreacă Livia, Ghid – Conferința Oltenia

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit