Spiritismul și sfârșitul său

Devoțional de seară 26 octombrie 2019

Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg. (Apocalipsa 16:14)

Urmărește ediția video aici.

Puterea cea mare care însoțește spiritismul își are originea în marele conducător răzvrătit, Satana, prințul demonilor. Prin înșelăciunea sa, îngerii cei răi au fost în stare să apară în locul celor morți și, prin ipocrizia și minciuna lor, ei i-au condus pe oameni să comunice cu demonii. Cei care comunică cu așa-zisele spirite ale morților comunică de fapt cu cei care au o putere de corupere, o putere demoralizatoare asupra minții. Domnul Hristos a poruncit să nu comunicăm cu vrăjitori și cu aceia care au legături cu spiritele. (…)

Ani de-a rândul, spiritismul a crescut în tărie și a câștigat popularitate prin faptul că a susținut un anumit fel de credință în Hristos și, în acest fel, mulți protestanți au ajuns foarte atașați de această taină a nelegiuirii. Nici nu este de mirare că sunt înșelați când ei acceptă continuu minciuna că, odată ce suflarea de viață părăsește trupul, aceasta se duce imediat ori în cer, ori în iad. Prin influența pe care această învățătură o are asupra lor se pregătește calea pentru lucrarea de amăgire a prințului puterilor văzduhului.

Pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu va fi retras de pe pământ, puterea lui Satana se va manifesta din ce în ce mai mult. Cunoștința pe care a dobândit-o când era în legătură cu Dumnezeu ca heruvim ocrotitor, el o folosește acum pentru a-și ține în supunere subiecții care au căzut dintr-o stare înaltă. El folosește tot ce stă în puterea minții sale pentru a-L reprezenta greșit pe Dumnezeu și pentru a instiga la rebeliune împotriva lui Isus Hristos, Comandantul cerurilor. În sinagoga lui, Satana aduce sub sceptrul său și în sfaturile sale pe acei agenți pe care îi poate folosi pentru a promova închinarea la el. Nu este ciudat să găsim un soi de rafinament și o manifestare a grandorii intelectuale în viețile și caracterele acelora care sunt inspirați de îngerii căzuți. Satana poate împărtăși chiar cunoștințe științifice și poate transmite oamenilor cunoștințe filozofice. El cunoaște bine istoria și este versat în ce privește înțelepciunea lumii. (…)

Satana își va folosi agenții pentru a-și aduce la îndeplinire planurile diabolice de a-i înfrânge pe sfinții lui Dumnezeu… însă copiii lui Dumnezeu pot rămâne liniștiți în fața acestei manifestări a răului, convinși că, întrucât Hristos este viu și trăiește, și ei vor trăi. Confederația răului va fi distrusă în cele din urmă. – Signs of the Times, 28 mai 1894

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro