Devoțional zilnic

Spiritul lui Hristos

Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni”. Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni”. – Geneza 18:32

În trecerea grăbită a zilelor noastre, ce simțământ plăcut este acela de a ști că nu suntem singuri cu problemele, cu luptele noastre, ci există o persoană sau mai multe persoane care se roagă și mijlocesc pentru noi la Tatăl ceresc.

Este de apreciat atitudinea lui Avraam, statornicia lui în rugăciune. El a intervenit de mai multe ori pentru Lot, deși acesta nu a avut un comportament prea potrivit față de Avraam. Citind relatarea, descoperim că Avraam nu avea resentimente față de Lot, mijlocea cu insistență pentru el, îl iubea, se gândea la el, îi păsa de el…

„Avraam n-a intervenit numai o singură dată, ci de mai multe ori. Prinzând curaj pe măsură ce cererile lui erau împlinite, el a continuat până când a primit asigurarea că, dacă numai zece oameni drepţi s-ar fi aflat în ea, cetatea avea să fie cruţată”. PP 140.2

„Spiritul lui Avraam era spiritul lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu este El Însuşi un mare Mijlocitor în favoarea păcătosului. El, care a plătit preţul pentru răscumpărarea lor, cunoaşte valoarea sufletului omenesc. (…) În agonia răstignirii, fiind El Însuşi apăsat de povara îngrozitoare a păcatelor lumii întregi, El S-a rugat pentru cei ce-L batjocoreau şi pentru ucigaşii Săi: „Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34). PP140.3

Dragi exploratori, dragi tineri, avem multe de învățat de la acest personaj biblic despre care este scris că „a fost numit prietenul lui Dumnezeu”, „tatăl tuturor celor ce cred”. (Iacov 2:23; Romani 4:11) Atunci când veți întâmpina greutăți sau când veți mijloci în rugăciune pentru cei care au nevoie, vă doresc să experimentați că același Dumnezeu care a fost plin de bunăvoință față de Avraam, vă va ajuta și pe voi.


Csete Csilla-Edith, Ghid – Conferinta Transilvania de Sud