Statele Unite în profeţie

Studiu majori 4 iunie 2018

Este posibil ca Roma să aibă astăzi sau în viitor influenţa arătată în Apocalipsa 13? A trecut de mult vremea când ea comanda armate!

1. Ce indicii din Apocalipsa 13:11,12 ne ajută să identificăm puterea descrisă aici?

Apocalipsa 13:11,12
11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Despre fiara care o precedă pe aceasta, interpretată de protestanţi ca fiind Roma, se afirmă că i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni (vers. 5). Acestea echivalează cu „o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme” (Daniel 7:25), cu trei ani şi jumătate (Apocalipsa 12:14), o mie două sute șaizeci de zile profetice (Apocalipsa 12:6) şi reprezintă perioada în care puterea papală i-a oprimat pe cei care i s-au opus. Perioada aceasta profetică a început cu supremaţia papalităţii în anul 538 d.Hr. şi s-a încheiat în 1798, când papa a fost luat prizonier – atunci a primit puterea papală rana de moarte.

Către finalul celor patruzeci şi două de luni (1798), apare o altă putere (Apocalipsa 13:1,11), care se ridică din pământ, spre deosebire de alte puteri anterioare, care s-au ridicat din apă (Daniel 7:2,3), simbol al maselor de oameni. „Apele pe care le-ai văzut… sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi” (Apocalipsa 17:15). Aceste indicii arată către Statele Unite, care au apărut într-o zonă a lumii relativ nelocuită şi care nu au fost nevoite să înlăture de la putere un alt mare imperiu pentru a-i lua locul.

„Ce naţiune din Lumea Nouă se ridica la putere în anul 1798, având perspectiva forţei şi măreţiei şi atrăgând atenţia întregii lumi? Interpretarea simbolului nu lasă loc vreunui dubiu. O singură naţiune, şi numai una, corespunde descrierii din această profeţie, care face referire indiscutabil la Statele Unite ale Americii.” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 363)

Textul spune că puterea aceasta avea două coarne ca de miel şi vorbea „ca un balaur”, referire la o perioadă de persecuţie similară cu cea din timpul domniei puterii anterioare. Așadar, versetele 11-17 ne arată cum e posibil ca Roma să exercite marea influenţă anunţată de profeţie: prin intermediul Statelor Unite.

Post-ul Statele Unite în profeţie apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro