Strângeți curaj din răceala altora

Devoțional zilnice 14 iulie 2018

Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. (Matei 24:12,13)

„Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.”Chiar şi atmosfera este poluată de păcat.în curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus probelor de foc şi o mare parte dintre aceia care astăzi par veritabili şi credincioşi se vor dovedi metal nepreţios. În loc să fie întăriţi şi oţeliţi de împotriviri, ameninţări şi abuz, ei vor trece cu laşitate de partea adversarilor. Făgăduinţa este: „Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte.” (…)

Deja judecăţile lui Dumnezeu s-au înmulţit pe pământ, după cum se vede în furtuni, în inundaţii, în uragane, în cutremure şi în diferite pericole pe mare şi pe uscat. Marele EU SUNT le vorbeşte acelora care au dat la o parte Legea Sa. Când mânia lui Dumnezeu se va revărsa asupra pământului, cine va putea sta în picioare? Acum este timpul ca poporul lui Dumnezeu să se arate credincios principiilor. Când religia lui Hristos este dispreţuită cel mai mult, când Legea Sa este desconsiderată cel mai tare, atunci zelul nostru trebuie să fie cel mai fierbinte şi curajul şi statornicia noastră, de neclintit. A sta în apărarea adevărului şi a neprihănirii când majoritatea ne abandonează, a purta bătăliile Domnului când campionii sunt puţini – aceasta va fi proba noastră. Acum trebuie să strângem căldură din răceala altora, curaj din laşitatea lor şi credincioşie din trădarea lor. (…)

Căpetenia mântuirii noastre îşi va întări poporul pentru conflictul în care trebuie să se angajeze. (…)

Acum este timpul să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu, ca să putem fi ascunşi atunci când mânia Sa aprinsă se va revărsa asupra fiilor oamenilor. (Mărturii, vol. 5, p. 136-137)

Toţi aceia care adună căldură din răceala altora, curaj din dezertarea lor şi credincioşie din trădarea lor vor triumfa odată cu solia îngerului al treilea. (Reviewand Herald, 8 iunie 1897)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro