Resurse Conferinta Moldova

Studiul 03 trim III 2017

Bazarea pe tradițiile iudaice, care abăteau atenția creștinilor de la importanța credinței în lucrarea lui Hristos, punea biserica primară în pericolul de a-și pierde concepția corectă despre Evanghelie.