Studiul 03 trim III 2017

Resurse Conferinta Moldova
Bazarea pe tradițiile iudaice, care abăteau atenția creștinilor de la importanța credinței în lucrarea lui Hristos, punea biserica primară în pericolul de a-și pierde concepția corectă despre Evanghelie.
Leave a CommentSubmit