Studiul Bibliei dezvoltă intelectul

Devoțional zilnice 18 ianuarie 2019

Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale; fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. (Psalmii 119:40)

Fiind dată prin inspirație de către Dumnezeu, putând „să dea înțelepciunea care duce la mântuire” pentru ca „omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”, Cartea cărților este vrednică de toată atenția noastră. Studiul superficial al Cuvântului lui Dumnezeu nu poate îndeplini cerințele pe care acesta le are asupra noastră și nici nu ne poate acorda beneficiile făgăduite. Citirea zilnică a unui anumit număr de capitole sau memorarea unor porțiuni din Scriptură fără a cerceta semnificația textului nu ne va fi de prea mare folos.

Studierea unui pasaj până ce semnificația acestuia este clară pentru minte și este evidentă relația cu planul de mântuire este de mai mare valoare decât lecturarea mai multor capitole fără a avea în atenție un scop anume și fără a primi o învățătură pozitivă. Nu putem obține înțelepciune din Cuvântul lui Dumnezeu dacă nu-i acordăm atenție serioasă și dacă nu ne rugăm atunci când îl studiem. Este adevărat că anumite porțiuni ale Scripturilor sunt simple pentru înțelegere, dar sunt multe a căror semnificație nu poate fi întrezărită așa, dintr-odată, căci adevărul nu plutește la suprafață. (…)

Niciun studiu nu este mai bun pentru a da energie minții și a întări intelectul decât studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Nicio altă carte nu are puterea de a înălța gândurile, de a da vigoare capacităților noastre așa cum o face Biblia, care conține cele mai nobile adevăruri. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi studiat așa cum ar trebui, am vedea o mai mare deschidere a minții, stabilitate în scopuri, noblețe de caracter, așa cum rareori se vede în aceste vremuri. (…)

Dintre toate cărțile existente, oricât de valoroase ar fi, Biblia este Cartea cărților, cea mai demnă pentru studiul și prețuirea noastră. Aceasta nu ne descoperă doar istoria lumii, ci ne dă și o descriere a lumii viitoare. Ea conține descoperiri cu privire la minunile din univers; ea face cunoscut înțelegerii noastre caracterul Autorului cerurilor și al pământului. (…)

Cel care studiază Biblia conversează cu patriarhii și profeții. Se intră în contact cu adevărul îmbrăcat în limbaj elevat, care exercită o putere extraordinară asupra minții și înalță gândurile de la lucrurile de pe pământ la slava vieții viitoare, nemuritoare. Ce înțelepciune omenească s-ar putea compara cu măreția lui Dumnezeu? – Signs of the Times, 30 ianuarie 1893

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro