Suntem binecuvântați când îi ajutăm pe alții

Devoțional zilnice 21 septembrie 2018

Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. (Proverbele 11:25)

Sunt mulţi oameni pentru care viaţa este o luptă plină de chin; ei îşi dau seama de lipsurile lor şi sunt nenorociţi şi necredincioşi; ei cred că n-au niciun motiv să fie recunoscători. Cuvintele amabile, privirile pline de milă, cuvintele de preţuire ar fi pentru mulţi oameni necăjiţi şi singuri ca un pahar de apă rece pentru sufletul însetat. Un cuvânt de compasiune, o faptă de amabilitate ar ridica poverile care apasă greu pe umerii istoviţi. Şi fiecare cuvânt sau faptă de amabilitate dezinteresată este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdută.

Cel milostiv „va căpăta îndurare”, „sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.” Există o pace dulce pentru sufletul milos, o binecuvântată satisfacţie în viaţa de slujire dezinteresată pentru binele altora. Duhul Sfânt, care locuieşte în suflet şi se manifestă în viaţă, va în-muia inimile împietrite şi le va trezi mila şi duioşia. Veţi secera ce aţi semănat. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 40-41)

Va veni timpul când pământul se va zgudui puternic şi se va prăbuşi ca o colibă. Dar gândurile, scopurile şi faptele lucrătorilor lui Dumnezeu, deşi nevăzute acum, vor ieşi la iveală în ziua cea mare a răsplătirii finale. Lucruri acum uitate vor apărea atunci ca martori, fie pentru a aproba, fie pentru a condamna.

Iubirea, curtoazia, sacrificiul de sine – acestea nu se pierd niciodată. Când cei aleşi ai lui Dumnezeu vor fi schimbaţi din muritori în nemuritori, cuvintele şi faptele lor de bunătate vor fi făcute cunoscute şi vor fi păstrate în decursul veacurilor veşnice. Niciun gest de slujire neegoistă, oricât de mic sau simplu, nu se va pierde vreodată. Prin meritele îndreptăţirii atribuite a lui Hristos, parfumul unor astfel de cuvinte şi fapte va fi păstrat pentru totdeauna. (Manuscript 161, 1897)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro