Suntem curățiți prin sângele lui Hristos

Devoțional zilnice 7 august 2018

Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. (1 Ioan 1:7)

Unii afirmă că epoca iudaică a fost o perioadă lipsită de Hristos, lipsită de milă sau de har. Lor li se potrivesc cuvintele adresate de Hristos saducheilor: „Nu cunoaşteţi nici Scripturile şi nici puterea lui Dumnezeu.” Perioada sistemului iudaic a fost una de manifestări minunate ale puterii divine. Descoperirea prezenţei Sale a fost atât de glorioasă, încât n-a putut fi suportată de omul muritor. Moise, omul atât de favorizat de Dumnezeu, a exclamat: „Sunt îngrozit şi tremur!” Dar Dumnezeu l-a întărit ca să suporte această slavă extraordinară şi ca să aducă de pe munte o reflectare a ei pe faţa sa, astfel că poporul nu a putut să-l privească. (…)

Însuşi sistemul jertfelor a fost plănuit de Hristos şi a fost dat lui Adam ca simbol al unui Mântuitor care avea să vină, să poarte păcatele lumii şi să moară pentru răscumpărarea ei. Prin Moise, Hristos le-a dat copiilor lui Israel instrucţiuni precise cu privire la jertfe. (…) Numai animalele curate şi valoroase, acelea care îl simbolizau cel mai bine pe Hristos, erau acceptate ca jertfă pentru Dumnezeu. (…)

Israeliţilor le era interzis să mănânce grăsimea sau sângele animalelor. (…) Această lege se referea nu numai la animalele de jertfă, ci la toată carnea folosită ca hrană. Această lege trebuia să le imprime în minte importanţa faptului că, dacă n-ar fi existat păcat, n-ar fi existat nici vărsare de sânge. (…)

Sângele Fiului lui Dumnezeu era simbolizat de sângele victimei sacrificate, iar Dumnezeu dorea să fie păstrată o distincţie clară între ce este sfânt şi ce este obişnuit. Sângele era sfânt, întrucât numai prin vărsarea sângelui Fiului lui Dumnezeu putea exista ispăşire pentru păcat. Sângele era folosit şi la curăţirea sanctuarului de păcatele poporului, simbolizând astfel sângele lui Hristos, singurul în măsură să ne cureţe de păcat. (Signs of the Times, 15 iulie 1880)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro