Suntem făcuți stâlpi în Templul lui Dumnezeu

Devoțional zilnice 30 decembrie 2018

Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer, de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. (Apocalipsa 3:12)

Singura speranţă a oricărui om se află în Isus Hristos. (…) Hainele curate şi sfinte nu sunt pregătite pentru a fi îmbrăcate după ce se intră pe porţi în cetate.Toţi aceia care intră vor avea pe ei haina neprihănirii lui Hristos şi numele lui Dumnezeu va fi văzut pe frunţile lor Acest nume este simbolul pe care apostolul l-a văzut în viziune şi reprezintă supunerea minţii prin-tr-o ascultare inteligentă şi credincioasă de toate poruncile lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 18 august 1886)

Conflictul prin care noi vom trece va fi ultimul pe care îl vom avea în această lume. Noi ne aflăm acum în mijlocul lui. Cele două părţi se luptă pentru supremaţie. În acest conflict, noi nu putem rămâne neutri. Trebuie să luăm poziţie fie de o parte, fie de cealaltă. Dacă luăm poziţie alături de Hristos, dacă îl recunoaştem înaintea lumii în cuvânt şi faptă, noi dăm atunci o mărturie vie cu privire la cine sau pe cine am ales să slujim sau să onorăm. În această importantă perioadă a istoriei pământului, nu ne putem îngădui să lăsăm pe cineva în dubiu cu privire la persoana de partea cui suntem. (…) Pentru a câştiga biruinţa asupra fiecărui asalt al vrăjmaşului, trebuie să ne prindem bine de o putere ce este mai presus de noi.Trebuie să menţinem o legătură permanentă şi vie cu Hristos, care are puterea de a da biruinţă fiecărui suflet ce va păstra o atitudine de credin-cioşie şi umilinţă. (…) Ca unii care sperăm să primim răsplata biruitorului, noi trebuie să mergem înainte în lupta creştină, deşi la fiecare pas întâlnim opoziţie. Ca biruitori, noi trebuie să împărăţim împreună cu Hristos în curţile cereşti şi vom birui prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei noastre. „Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu.” (Review and Herald, 9 iuIie 1901)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro