Suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos

Devoțional zilnice 11 august 2018

Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu Ei, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. (Romani 5:10)

Crucea este învestită cu o putere pe care limba n-o poate exprima. Sacrificiul făcut de Hristos pentru neamul omenesc face de ruşine eforturile şi metodele noastre slabe de a ieşi în întâmpinarea oamenilor şi de a-i înnobila, de a-i ajuta pe bărbaţii şi pe femeile păcătoase să-L găsească pe Isus.

Lucrarea fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu trebuie să aibă alt caracter decât cel manifestat până acum de un număr mare dintre ei. Dacă îl iubesc pe Hristos, atunci vor avea vederi mai largi despre iubirea arătată faţă de omul căzut, care a impus oferirea unei jertfe atât de scumpe pentru salvarea neamului omenesc. Mântuitorul nostru cere conlucrarea fiecărui fiu şi a fiecărei fiice a lui Adam care au devenit fii sau fiice ale lui Dumnezeu. (…) Mântuitorul nostru declară că a adus din ceruri, ca o donaţie, viaţa veşnică. El trebuia să fie înălţat pe crucea Golgotei, pentru a-i putea atrage la El pe toţi oamenii. Deci, cum vom trata noi această moştenire cumpărată de Hristos? Ei ar trebui trataţi cu blândeţe, preţuire, bunătate, simpatie şi dragoste. Atunci vom putea lucra ca să ne ajutăm unii pe alţii şi să fim o binecuvântare unii pentru alţii. În această lucrare, nu-i avem de partea noastră doar pe semenii noştri. Avem înalta companie a îngerilor cerului. Ei cooperează cu noi în lucrarea de iluminare a celor mari şi a celor mici.

Odată ce S-a angajat în uimitoarea lucrare a răscumpărării noastre, Hristos a hotărât în consfătuirea cu Tatăl Său să nu cruţe nimic, oricât de costisitor, să nu reţină nimic, oricât de mult ar fi preţuit, pentru a-l salva pe sărmanul păcătos. El avea să dea tot cerul pentru această lucrare de mântuire, de refacere a chipului moral al lui Dumnezeu în om. (…) A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă a fi una cu Hristos în Dumnezeu şi a întinde mâinile cu iubire caldă şi altruistă spre întărirea şi binecuvântarea sufletelor care pier în păcatele lor. (Letter 10,1897)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro