Surparea zidului

Studiu majori

Diferenţele de rasă, naţionalitate şi religie produc unele dintre cele mai profunde separări dintre oameni. În multe zone, naţionalitatea ori religia este specificată pe cardul de identitate şi este asociată cu anumite privilegii sau restricţii. Iar când apar războaie sau conflicte, deosebirile devin motiv de reprimare şi violenţă.

2. Ce efect are unitatea noastră în Hristos asupra deosebirilor dintre noi? Ce zid de despărţire a fost surpat prin moartea lui Isus pe cruce?

Efeseni 2:11-22
11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
18. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Pavel îi îndeamnă pe efeseni să-şi aducă aminte cum era viaţa lor înainte de a primi harul lui Dumnezeu prin Hristos. Diferenţele etnice, culturale şi religioase creau animozităţi şi conflicte între oameni. Însă, în Hristos, suntem toţi un singur popor, fiindcă avem acelaşi Mântuitor şi Domn, toţi facem parte din poporul lui Dumnezeu (Efeseni 2:13).

La Templul din Ierusalim, exista un zid care separa zona în care aveau acces doar iudeii de zona în care aveau acces şi străinii. Pe acest zid, exista o inscripţie prin care străinilor li se interzicea să treacă dincolo de el, sub ameninţarea cu moartea. De încălcarea acestei reguli a fost acuzat Pavel şi arestat pe motiv că l-ar fi introdus în zona destinată exclusiv iudeilor pe un efesean numit Trofim (Faptele 21:29).

În Epistola către efeseni, Pavel declară: „[Hristos] este pacea noastră, care din doi [iudei şi străini] a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea” (Efeseni 2:14).

În ce domenii corespunde biserica din care faci parte cu imaginea prezentată de apostolul Pavel în Efeseni 2:11-22? În ce domenii mai are de crescut?

Post-ul Surparea zidului apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit