Tâlharul muribund L-a primit pe Hristos ca Mântuitor al său

Devoțional zilnice 1 septembrie 2018

Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în împărăţia Tai” (Luca 23:42)

Până la finalul lucrării Sale, Hristos iartă păcatul. În plină beznă, pe când Steaua din Betleem era pe cale să se afunde în uitare, iată că în mijlocul întunericului moral luminează cu o deosebită strălucire credinţa unui păcătos muribund când se prinde de Mântuitorul muribund.

O astfel de credinţă poate fi reprezentată de lucrătorii din ceasul al unsprezecelea care au primit aceeaşi plată ca şi aceia care au lucrat multe ore. Tâlharul a cerut cu credinţă, cu pocăinţă, cu regret. El a cerut cu ardoare, ca şi cum îşi dădea pe deplin seama că Isus îl putea mântui, dacă dorea. Şi speranţa din vocea sa s-a amestecat cu chinul când şi-a dat seama că, dacă El nu-l mântuia, atunci avea să fie pierdut, pierdut pentru veşnicie. El a îndreptat sufletul şi trupul său deznădăjduit şi muribund spre Hristos. (Manuscript 52, 1897)

Îl auzise pe Pilat declarând: „Nu găsesc nicio vină în El” (Ioan 19:4). El reţinuse comportarea Lui dumnezeiască şi iertarea plină de milă acordată chinuitorilor Săi. (…) Printre trecători a auzit pe mulţi luându-l apărarea Domnului Hristos. l-a auzit repetând cuvintele Sale şi povestind lucrările Sale. A pus din nou stăpânire pe el convingerea că Acesta este Hristosul. (…) Când a fost condamnat pentru crimele sale, tâlharul ajunsese într-o stare de deznădejde şi disperare, dar, lucru ciudat, acum au început să-i apară gânduri duioase. El şi-a amintit de tot ce a auzit despre Domnul Hristos. (…) El a auzit cuvintele acelora care credeau în Isus şi-L urmau plângând. (…) Duhul Sfânt îi lumina mintea şi, puţin câte puţin, lanţul dovezilor se lega. În Domnul Isus, zdrobit, batjocorit şi atârnând pe cruce, el L-a văzut pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Speranţa era amestecată cu durerea în glasul său, când sufletul neajutorat şi muribund s-a sprijinit pe un Mântuitor care era pe moarte. (…) Răspunsul a venit imediat. Tonul era plăcut şi melodios, cuvintele, pline de iubire, de compasiune şi putere: „Adevărat îţi spun astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23:43). (…) Pacea desăvârşită, care vine în urma acceptării lui Dumnezeu, a pus stăpânire pe tâlharul pocăit. (Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 749-751)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro