Tari în Hristos

Devoțional zilnic 4 iunie 2019

Și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru. (Efeseni 3:16)

Urmărește versiunea video aici.

Mântuitorul nostru a reprezentat cerințele Sale ca fiind asemenea unui jug, iar viața creștinului, ca fiind una în care trebuie purtate poveri. Totuși, punându-le în contrast pe acestea cu puterea plină de cruzime a lui Satana și cu poverile impuse de păcat, El declară: „Jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară” (Matei 11:30).

Când încercăm să trăim viața de creștin, să-i îndeplinim responsabilitățile și datoriile fără a-L avea pe Domnul Hristos ca ajutor, jugul ne va roade, iar sarcina va fi insuportabil de grea. Însă Domnul Isus nu dorește ca noi să facem acest lucru. El le spune celor trudiți și împovărați: „Veniți la Mine… și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). „Învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:29). Aici este descoperit secretul acelei odihne pe care Domnul Hristos promite să o dea. Trebuie să posedăm blândețea spiritului și vom găsi pace în El.

Mulți pretind că au venit la Hristos în timp ce se agață tot de propriile lor căi, care sunt ca un jug dureros. Egoismul, iubirea de lume și alte păcate îndrăgite le distrug pacea și bucuria. Dragul meu creștin, adu-ți aminte că tu ești în serviciul lui Hristos. Oricare ar fi povara sau crucea ta, poart-o în numele lui Isus; du-o în puterea Sa. El a promis că jugul Său este bun și povara Lui este ușoară, și eu Îl cred. Am pus la probă adevărul cuvintelor Sale.

Cei care sunt nestatornici, nerăbdători, nemulțumiți de greutatea grijilor și răspunderilor caută să-și ducă poverile fără ajutorul Domnului Isus. Dacă El ar fi alături de ei, lumina prezenței Sale ar risipi orice nor, iar ajutorul brațului Său puternic ar ușura orice povară. (…)

În fiecare faptă a vieții, creștinii trebuie să caute să-L reprezinte pe Domnul Hristos – să facă astfel ca slujirea Lui să pară atrăgătoare. Fie ca roada Duhului să se manifeste prin bunătate, blândețe, răbdare, bucurie și dragoste.

Dragostea pentru Isus va fi văzută, va fi simțită. Ea nu poate fi ascunsă. Ea exercită o putere minunată. Face din cel timid un curajos, din cel leneș un harnic, din cel neștiutor un înțelept. Iubirea pentru Hristos nu se va lăsa înspăimântată de necazuri și nici nu va fi îndepărtată de la datorie dacă este blamată. – Review and Herald, 29 noiembrie 1887

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro